Rozwój Biznesu

Innowacja marketingu to najszybszy sposób na rozwój biznesu

b2b business development

Sposoby na Rozwój Biznesu

Rozwój biznesu (ang. business development) to proces skalowania działalności przedsiębiorstwa w celu zwiększenia jego przychodów. Osiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga zrozumienia kluczowych obszarów i sposobów na rozwój biznesu. Sprawdzone metody to strategia Go To Market, hakowanie wzrostu, SEO i SEM, innowacje procesów. Używanie tych narzędzi i metod może pomóc przedsiębiorstwu w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i zwiększeniu przychodów.

Hakowanie Wzrostu (Growth Hacking) to strategia polegająca na szybkim rozwoju biznesu za pomocą niestandardowych metod. Skuteczną metodą Hakowania Wzrostu jest generowanie leadów sprzedażowych przy użyciu technik SEM i SEO, które w krótkim czasie pozwalają na poszerzenie rynków docelowych.  

SEO, czyli pozycjonowanie stron to skuteczne narzędzie do generowania popytu. Dostosowanie treści strony internetowej do wymogów wyszukiwarek takich jak Google, pozwala zwiększyć liczbę odwiedzających klientów w relatywnie krótkim okresie czasu. 

Sposoby na Rozwój Biznesu

Business Development może być realizowany na kilku różnych płaszczyznach:

 • wprowadzanie nowych ofert lub produktów,
 • poprzez wprowadzanie nowych procesów,
 • oferowanie nowych doświadczeń dla klientów,
 • rozszerzanie zakresu działalności firmy o nowe funkcje,
 • zdobywanie nowych klientów.
successful business development
business development process innovation

Innowacje procesów

Rozwój nowych produktów i usług jest najdłuższym, najdroższym i najtrudniejszym procesem. Dużo łatwiej i szybciej jest wprowadzać innowacje w procesach:

 • produkcji (np. automatyzacja montażu),
 • sprzedaży (np. wchodzenie na nowe rynki), 
 • aftersales (np. 24/7 technical support),
 • czy marketingu (np. generowanie leadów).

Jakie korzyści daje innowacja procesów?

Innowacje procesów to korzyści, takie jak: obniżenie kosztów produkcji, poprawa jakości produktów, zwiększenie wydajności i efektywności, a także podniesienie zadowolenia klientów.

Warto więc szukać sposobów na ulepszanie istniejących procesów i szukać nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do rozwoju biznesu. Warto również pamiętać, że rozwój nowych produktów i usług to nie jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu – wiele firm osiąga znaczące rezultaty dzięki innowacjom w innych obszarach działalności.

Jaki wzrost można osiągnąć?

Firmy high-tech, które alokują nawet około 50% w innowacje procesów poza rozwojem produktów i usług, są w stanie osiągać 20-40% procent wzrostu rocznie, podczas gdy tradycyjny model business development to około 10% rocznie.

go-to-market business development

Rozwój Biznesu w Go To Market

W strategii Go To Market, business development skupia się na maksymalizacji zysków poprzez zwiększenie pozytywnych doświadczeń klientów. Ważną rolę pełni tu planowanie ścieżki klienta oraz schemat usług (service blueprint). Ewidencja punktów styków klienta z firmą, oraz rozwiązanie tzw. punktów bólu to droga osiągnąć wzrost. 

Generowanie Leadów

Szybkim sposobem na poszerzanie rynku jest generowanie leadów sprzedażowych poprzez kanały, takie jak SEM i SEO. Efektywne pozyskiwanie leadów jest kluczowe dla sukcesu firmy, ponieważ pozwala zwiększyć liczbę potencjalnych klientów, a tym samym zwiększyć przychody ze sprzedaży.

Co jest potrzebne do Rozwoju Biznesu

Kluczem do sukcesu w Rozwoju Biznesu jest:

 • znajomość rynku oraz potrzeb klientów, aby  zidentyfikować lukę w rynku i zaprojektować rozwiązanie, które będzie potrzebne,
 • odpowiednie zasoby techniczne i finansowe, aby móc wprowadzić nowy produkt lub usługę na rynek,
 • plan finansowy, aby zapewnić sobie stabilne źródło finansowania i zapewnić dochód w dłuższej perspektywie,
 • skuteczną kampanię marketingową, aby dotrzeć do klientów i przekonać ich do zakupu nowego produktu lub usługi.

Jak zmierzyć Rozwój Biznesu?

Aby zmierzyć business development, należy wyznaczyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Ocena procentowej zmiany sumy KPI rok do roku pozwala określić rzeczywisty poziom rozwoju biznesu. Wizualizacją graficzną rozwoju przedsiębiorstwa może być wykres wektorowy. Prostszą wersją wizualizacji business development jest wykres bąbelkowy w programie Excel. W obu przypadkach ważne jest, aby skutecznie generować leady i wykorzystywać je w celu zwiększenia sprzedaży, co przyczyni się do osiągnięcia celów business development.

business development dryseo

Kim jest Business Development Manager?

Obowiązki Menadżera Rozwoju Biznesu to odpowiedzialność za realizację strategii rozwoju firmy. Obszary jego działań mogą obejmować sprzedaż i marketing, badania i rozwój  oraz działalność finansową

business manager growth

Kluczowe umiejętności i kompetencje

Idealny Business Development Manager to osoba, która doskonale zna potrzeby klientów i potrafi wykorzystać tę wiedzę do definiowania okazji rynkowych. Drugą ważną cechą jest umiejętność przekonania firmy do inwestycji w nowe projekty i strategie. W tym celu, skuteczny menedżer musi być w stanie współpracować z osobami na najwyższym szczeblu zarządzania (tzw. C-level). 

Co to jest Executive MBA?

Studia Executive MBA to doskonała opcja dla Menadżera Rozwoju Biznesu. Są to studia podyplomowe dla wyższej kadry menadżerskiej, w których kadrę nauczycielską stanowią przedsiębiorcy osiągający sukcesy. Uczestnicy takich studiów mogą wymieniać się doświadczeniami i umiejętnościami, co w efekcie podnosi ich kompetencje z zakresu business development. 

Rozwój Biznesu: Kluczowe Wnioski

 1. Rozwój biznesu to proces skalowania działalności przedsiębiorstwa w celu zwiększenia przychodów.
 2. Strategia Go To Market koncentruje się na produkcie, sprzedaży oraz marketingu jako kluczowych obszarach dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
 3. Hakowanie wzrostu to strategia polegająca na szybkim rozwoju biznesu za pomocą niestandardowych metod, takich jak generowanie leadów sprzedażowych przez SEM i SEO.
 4. SEO jest narzędziem do generowania popytu poprzez dostosowanie treści strony internetowej do wymogów wyszukiwarek takich jak Google.
 5. Menadżer Rozwoju Biznesu jest odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju firmy, która może obejmować takie obszary jak sprzedaż i marketing, badania i rozwój, oraz działalność finansową.
 6. Innowacje procesów to sposoby na obniżenie kosztów produkcji, poprawę jakości produktów oraz zwiększenie wydajności i efektywności.
 7. Generowanie leadów jest kluczowe dla sukcesu firmy, ponieważ pozwala na pozyskiwanie potencjalnych klientów i zwiększenie przychodów ze sprzedaży.