Generowanie Leadów Sprzedażowych w Firmie: 
co musisz wiedzieć i jak wdrożyć?

Generowanie leadów sprzedażowych w firmie to złożony proces, który wymaga skutecznego wykorzystania różnych strategii marketingowych, w tym cyfrowych narzędzi oraz technik budowania relacji, w celu pozyskania potencjalnych klientów i przekształcenia ich w rzeczywiste sprzedaże.

lead generation for business growth

Czym jest generowanie leadów w firmie?

Generowanie leadów w firmie to proces pozyskiwania potencjalnych klientów, znanych jako leady, za pomocą różnych technik marketingowych, w tym SEO, SEM, mediów społecznościowych oraz e-mail. Głównym celem jest przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów, zachęcenie ich do złożenia zapytania ofertowego lub wyrażenia zainteresowania produktem lub usługą. Techniki te mają na celu zbudowanie bazy potencjalnych klientów, którzy mogą być skłonni do zakupu lub współpracy.

Po wygenerowaniu zapytania sprzedażowego, następuje proces jego walidacji i klasyfikacji. Ocena polega na ustaleniu, czy lead jest na tyle wartościowy, aby przekazać go do działu sprzedaży, czy wymaga dalszego „podgrzania” poprzez kontynuację działań marketingowych.

Jakie są dwa rodzaje leadów?

W marketingu klasyfikuje się głównie dwa rodzaje leadów: marketingowy (MQL) i sprzedażowy (SQL). Marketing Qualified Lead to potencjalny klient, który wykazuje pewien poziom zainteresowania marką, ale nie jest jeszcze gotów do podejmowania działań sprzedażowych. Sales Qualified Lead (SQL) to tzw. leady gorące – osoby lub firmy, które są już gotowe do bezpośredniego kontaktu z działem sprzedaży i prawdopodobnie do zakupu.

Przeniesienie z kategorii MQL do SQL zazwyczaj jest wynikiem działań podgrzewania. W tym procesie, zespół marketingu lub sprzedaży używa ukierunkowanej komunikacji, aby zwiększyć zaangażowanie kontaktu. Na przykład, jeśli użytkownik kliknie w link w e-mailu promocyjnym, może to być interpretowane jako znak gotowości do zakupu i wówczas jest przenoszony do kategorii SQL. Osiągnięcie tego etapu oznacza, że odbiorca jest gotów na dalsze, bardziej ukierunkowane działania sprzedażowe. 

Podgrzewanie leadów sprzedażowych to proces budowania relacji z potencjalnymi klientami przez ukierunkowaną i spersonalizowaną komunikację. Ta strategia angażuje potencjalnych nabywców w różnych etapach ścieżki zakupowej, często wykorzystując kampanie e-mailowe, dostosowane treści i rozmowy typu follow-up. Celem podgrzewania jest informowanie o produktach i usługach, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy i dostosowanie oferty tak, aby była dla nich jak najbardziej atrakcyjna. Gdy relacja z odbiorcą zostanie odpowiednio zbudowana i lead jest „rozgrzany”, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo konwersji na etapie finalnej sprzedaży.

Koszt w Polsce waha się między 30 a 300 złotych na lead. Wartość ta może być różna w zależności od wielu czynników, takich jak branża, używane kanały marketingowe i złożoność procesu sprzedaży. Cena za lead, jest wynikiem podzielenia całkowitego budżetu kampanii przez liczbę pozyskanych zapytań. Na przykład, jeśli firma wydała 1000 zł na kampanię i pozyskała z niej 10 zapytań, CPL wynosi 100 zł. W USA, koszty są wyższe i mogą wynosić od 250 do 800 złotych na lead, głównie ze względu na różnice w poziomie konkurencji i kosztach kanałów marketingowych.

Jakie firmy pozyskują leady?

Firmy, które najczęściej pozyskują leady, działają przede wszystkim w sektorze B2B (Business to Business), gdzie proces zakupowy jest zazwyczaj bardziej złożony i wymaga indywidualnego podejścia do każdego klienta. Są to między innymi firmy technologiczne i produkcyjne, które ze względu na skomplikowany charakter swoich produktów lub usług, nie mogą oferować natychmiastowych zakupów online. W takich branżach, proces zakupowy często wymaga wstępnego kontaktu, prezentacji produktu czy usługi, a także negocjacji warunków współpracy.

W sektorze e-commerce głównym celem jest skłonienie klienta do bezpośredniego zakupu online, bez długiego procesu decyzyjnego. W tym przypadku, działania marketingowe są bardziej zorientowane na szybkie konwersje i sprzedaż, niż na długotrwałe budowanie relacji i negocjacje, jak to ma miejsce w sektorze B2B.

10 korzyści z pozyskiwania leadów dla firmy

Korzyści z generowania leadów dla firmy są istotne zarówno pod kątem krótko-, jak i długoterminowym:

 1. Zwiększenie Sprzedaży: Bezpośredni wpływ na przychody firmy poprzez przekształcanie wartościowych leadów w sprzedaż.
 2. Rozwój Biznesu i Penetracja Rynku: Rozszerzenie działalności firmy, zdobycie nowych klientów oraz głębsze zrozumienie i efektywniejsze działanie w istniejących segmentach rynku.
 3. Ekspansja Geograficzna: Wejście na nowe rynki i dotarcie do klientów w różnych regionach.
 4. Budowanie Marki: Promocja marki i zwiększenie jej rozpoznawalności.
 5. Pozycjonowanie na Rynku: Ustalenie mocnej pozycji firmy w branży i wśród konkurencji.
 6. Wprowadzanie Produktów na Rynek: Efektywne przedstawienie nowych produktów lub usług potencjalnym klientom, zwiększając szanse na ich sukces.
 7. Badanie Rynku: Zdobycie cennych informacji o potrzebach i preferencjach klientów.
 8. Feedback dla Rozwoju Produktów: Wykorzystanie wskazówek od klientów do ulepszania oferty.
 9. Optymalizacja Procesów: Usprawnienie procesów wewnętrznych firmy na podstawie informacji zwrotnych.
 10. Dostosowanie Oferty: Dostosowanie produktów i usług firmy do potrzeb rynku.

Kto w firmie jest odpowiedzialny za proces lead gen?

W firmie za proces pozyskiwania leadów zazwyczaj odpowiedzialny jest dział marketingu, a kluczową rolę pełni dyrektor działu. To on nadzoruje strategię i wykonanie działań marketingowych mających na celu pozyskanie potencjalnych klientów. Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie kampanii, wybór odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji, a także analizę efektywności tych działań.

Ponadto, w procesie tym często uczestniczą również inne osoby i zespoły, w tym specjaliści od contentu, SEO i SEM, a także pracownicy zajmujący się bezpośrednim kontaktem z klientem, jak zespół sprzedaży. Współpraca między tymi zespołami jest kluczowa dla skutecznego generowania wysokiej jakości leadów, które mogą być efektywnie przekształcone w sprzedaż. Dyrektor koordynuje te działania, zapewniając, że strategia marketingowa jest spójna i dostosowana do celów biznesowych firmy.

Jak dokładnie wygląda proces generowania leadów w firmie?

Proces generowania leadów obejmuje serię działań marketingowych, które mają na celu przyciągnięcie potencjalnych klientów i zachęcenie ich do zainteresowania produktem lub usługą firmy:

 1. Identyfikacja Grupy Docelowej: Proces rozpoczyna się od dokładnego zdefiniowania odbiorców, aby zapewnić, że wszystkie kolejne działania są skierowane do odpowiednich potencjalnych klientów.

 2. Tworzenie Treści i Lead Magnety: Współpraca między marketingiem i sprzedażą jest kluczowa przy tworzeniu atrakcyjnych treści i ofert specjalnych (lead magnetów), które skutecznie przyciągną uwagę potencjalnych klientów.

 3. Zastosowanie Technik Marketingowych: Firma wykorzystuje różnorodne techniki, takie jak SEO, SEM, w social media i e-mail, aby promować te treści i oferty specjalne.

 4. Interakcja i Klasyfikacja Leadów (Lead Scoring): Po zebraniu danych kontaktowych leady są analizowane i przydzielane do odpowiednich działów – bezpośrednio do sprzedaży lub do dalszych działań marketingowych.

 5. Konwersja i Powrót do Podgrzewania: Dział sprzedaży stara się przekształcić leady w klientów. Jeśli lead nie zostanie przekształcony w sprzedaż, często wraca na dalsze „podgrzewanie”.

 6. Feedback i Optymalizacja: Istotną częścią procesu jest feedback od działu sprzedaży dotyczący jakości leadów. Informacje zwrotne są analizowane, co pozwala na ciągłą optymalizację działań marketingowych i poprawę jakości leadów.

Od czego zależy skuteczność procesu?

Skuteczne generowanie leadów zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki branży, rozmiaru firmy, jej celów biznesowych oraz dostępnych zasobów i narzędzi. W każdej branży działania będą różnić się ze względu na specyficzne potrzeby i oczekiwania klientów. Na przykład, w branżach technologicznych nacisk może być położony na rozbudowane treści techniczne i innowacyjność, podczas gdy w sektorach konsumenckich kluczowe może być budowanie bezpośrednich relacji z klientami.

Kluczowy wpływ na sukces w generowaniu leadów ma również współpraca między działami sprzedaży i marketingu w celu zwiększenia liczby otrzymanych leadów. Efektywna wymiana informacji między tymi działami pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i bardziej precyzyjne dopasowanie komunikacji. Wykorzystanie danych i analiz do optymalizacji procesu i wdrożenie lead scoringu jest równie ważne. Firmy powinny regularnie analizować wyniki swoich działań marketingowych i sprzedażowych, aby identyfikować obszary do poprawy i dostosowywać swoje metody zgodnie z uzyskanymi wnioskami. Ostatecznie, sukces w zależy od ciągłego dostosowywania i ulepszania procesów, aby odpowiadały one zmieniającym się warunkom rynkowym i specyfice danej firmy.

international-lead-generation

Jak wdrożyć proces?

Wdrożenie procesu generowania leadów w firmie rozpoczyna się od zaangażowania kluczowych osób, takich jak dyrektorzy marketingu i sprzedaży, oraz wsparcia ze strony zarządu. Jeśli wewnętrzne zasoby nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, warto rozważyć współpracę z zewnętrznym konsultantem. Pierwszym krokiem jest zbudowanie strategicznego planu, który określa cele, budżet i ramy czasowe projektu. Często oznacza to konieczność utworzenia nowych stanowisk lub zespołów skoncentrowanych na obszarach cyfrowego marketingu, takich jak SEO, SEM, e-mail , media społecznościowe i automatyzacje.

Kluczowym elementem jest również rozwój infrastruktury technicznej. Obejmuje to optymalizację strony internetowej oraz integrację z narzędziami do generowania i zarządzania leadami, takimi jak Google Search Console, Analytics, oprogramowanie do automatyzacji i systemy CRM. Ważne jest także zaplanowanie ścieżki klienta, aby zrozumieć, jak lead będzie przechodził przez poszczególne etapy procesu – od pierwszego kontaktu, przez angażowanie i ocenę, aż do konwersji. Ostatnim, ale równie istotnym elementem, jest zaplanowanie procesów optymalizacji i zbierania feedbacku, co pozwala na ciągłe ulepszanie procesu. Całość wdrożenia powinna być systematyczna i oparta na danych, umożliwiając skuteczne śledzenie postępów i dostosowywanie działań w miarę potrzeb.

Ile trwa wdrożenie?

Czas potrzebny na wdrożenie procesu generowania leadów w firmie może wynosić około sześciu miesięcy. Skompletowanie odpowiedniego zespołu zajmuje zwykle około trzech miesięcy, szczególnie jeśli w firmie nie ma wystarczających zasobów ludzkich. Optymalizacja strony internetowej pod kątem generowania zapytań może zająć dodatkowe kilka miesięcy, przy czym w przypadku budowania serwisu od podstaw czas ten może się wydłużyć do sześciu miesięcy.

W tym okresie równolegle trwają prace nad tworzeniem treści i lead magnetów, przygotowywaniem ścieżki klienta, podłączaniem narzędzi do generowania i zarządzania leadami oraz opracowywaniem planu treści. Te działania wymagają starannego planowania i koordynacji, co wpływa na całkowity czas wdrożenia. W związku z tym, realistyczne jest zakładanie, że pełne wdrożenie procesu, od początku do końca, zajmie około sześciu miesięcy, uwzględniając wszystkie etapy – od planowania po pełną operacyjność.

Jak zarządzać projektem wdrożenia lead generation?

Zarządzanie projektem wdrożenia procesu pozyskiwania okazji sprzedażowych wymaga stosowania skutecznych metod zarządzania projektami takich jak metodyki agile i scrum, które pozwalają na elastyczność i adaptację do zmieniających się potrzeb projektu. Początkowy etap zarządzania projektem obejmuje ustalenie jasnych celów, określenie zakresu projektu, zdefiniowanie zadań i harmonogramu, a także alokację odpowiednich zasobów i budżetu. Ważne jest również zaangażowanie wszystkich kluczowych osób i działów w firmie, takich jak marketing, sprzedaż i IT, aby zapewnić spójność i efektywność działań.

Podczas realizacji projektu, regularne spotkania zespołu projektowego, znane jako sprinty w metodyce scrum, umożliwiają ciągłą ocenę postępów i szybkie reagowanie na wyzwania. W tym modelu, priorytety mogą być elastycznie dostosowywane, a zadania są podzielone na mniejsze, zarządzalne części, co ułatwia monitorowanie postępu i zapewnia większą kontrolę nad projektem. Komunikacja w zespole oraz z interesariuszami projektu jest kluczowa, aby wszystkie strony były na bieżąco z postępami i mogły efektywnie współpracować. Na koniec, ważne jest przeprowadzenie oceny projektu, aby zrozumieć jego efektywność, zebrać feedback i wprowadzić niezbędne ulepszenia. Takie podejście zapewnia, że projekt jest realizowany efektywnie, z możliwością ciągłego doskonalenia i adaptacji do zmieniających się potrzeb biznesowych.

lead generation analytics

Ile firma powinna zainwestować w leady?

Inwestycja w proces generowania leadów sprzedażowych w firmie zależy od wielu czynników, w tym od zasobów, rozmiaru firmy i wybranych strategii. Na przykład, koszty optymalizacji witryny internetowej mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a miesięczne wynagrodzenie dla specjalistów to około 10-15 tysięcy złotych. Dodatkowo, narzędzia do SEO i automatyzacji mogą generować wydatki rzędu 3 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Warto też uwzględnić budżet na SEM i produkcję treści. Dla średniej wielkości spółek miesięczny koszt tych działań może sięgać kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ustalenie docelowego ROI (zwrotu z inwestycji) jest kluczowe dla oceny efektywności tych inwestycji. Dobrym wynikiem jest ROI powyżej 500%, co oznacza, że koszt stanowi około 20% przychodów. Aby określić sensowność inwestycji, firmy powinny analizować średnią wartość sprzedaży zamówienia i potrzebną liczbę leadów aby oszacować punkt rentowności (break-even point). Takie podejście pozwala na racjonalne zarządzanie budżetem i zapewnia, że inwestycje są skuteczne i finansowo zrównoważone.

Które metody generowania leadów są skuteczne?

Skuteczne sposoby pozyskiwania leadów sprzedażowych różnią się w zależności od branży, celów firmy i grupy docelowej. Niektóre z najbardziej sprawdzonych metod obejmują:

 1. Marketing Treści (Content Marketing): Tworzenie wartościowych treści (blogi, artykuły, e-booki, webinary) przyciąga uwagę potencjalnych klientów i buduje zaufanie do marki. Jest to długoterminowa strategia, mająca na celu zaangażowanie grupy odbiorców poprzez dostarczanie użytecznych informacji.

 2. Optymalizacja dla Wyszukiwarek (SEO): Dostosowanie strony www firmy i jej treści do wymogów wyszukiwarek zwiększa widoczność online i przyciąga organiczny ruch.

 3. Reklama Płatna (SEM i PPC): Użycie płatnych reklam w wyszukiwarkach i social mediach  umożliwia szybkie dotarcie do potencjalnych klientów, choć wymaga inwestycji finansowej.

 4. E-mail Marketing: Regularne wysyłanie wiadomości email pozwala utrzymać kontakt z odbiorcami, informując o nowościach czy promocjach.

 5. Social Media: Budowanie obecności marki na platformach społecznościowych wspiera bezpośrednią komunikację z klientami i promocję produktów.

 6. Lead Magnety: Oferowanie wartościowych zasobów w zamian za informacje kontaktowe.

 7. Retargeting i Remarketing: Ponowne targetowanie osób, które odwiedziły stronę, ale nie dokonały konwersji, pozwala na zwiększenie szans na przekształcenie zainteresowania w sprzedaż.

Jak wybrać strategie lead generation?

Wybór strategii lead generation w firmie zależy od ustalenia grupy docelowej i określenia najskuteczniejszych kanałów komunikacji z nią. Rozpoczyna się to od identyfikacji, gdzie potencjalni klienci najczęściej przebywają online, co często prowadzi do wyboru popularnych platform takich jak Google, Facebook, czy LinkedIn. Te kanały są kluczowe, ponieważ umożliwiają skuteczną komunikację i promocję w miejscach, gdzie docelowa grupa spędza czas i szuka informacji.

Następnym krokiem jest ustalenie procesu „podgrzewania”, z narzędziami email jako centralnym elementem. Pozwala on na systematyczne budowanie relacji z potencjalnymi klientami i utrzymanie ich zainteresowania. W zależności od charakteru działalności i dostępnych zasobów, firmy mogą również zdecydować się na włączenie contentu w celu poprawy SEO i budowania autorytetu. Kluczowe jest tutaj dostosowanie działań do specyfiki firmy, jej celów oraz możliwości. Skuteczna strategia wymaga ciągłego monitorowania wyników i dostosowywania działań do zmieniających się warunków, co pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów i maksymalizację ROI.

web to lead conversion factors

Inbound czy outbound?

Wybór strategii generowania leaów wymaga zrozumienia różnicy między metodami inbound i outbound aby nie „przegrzać” odbiorców nadmierną promocją:

 1. Inbound: To metody, które przyciągają klientów w sposób „naturalny”, gdy sami aktywnie szukają informacji lub rozwiązań. Przykłady to SEO, marketing treści, optymalizacja strony firmowej, czy działania na blogach i mediach społecznościowych. Te działania skupiają się na tworzeniu wartościowych treści, które przyciągają potencjalnych klientów do firmy. Są to techniki mniej inwazyjne, bardziej skoncentrowane na edukacji i są zazwyczaj bardziej efektywne w długoterminowym budowaniu relacji z klientami i pozycjonowaniu firmy jako autorytetu w swojej branży.

 2. Outbound: Są to bardziej bezpośrednie metody angażowania klientów, takie jak email, reklama płatna, telemarketing, czy reklama zewnętrzna. W tych strategiach firma aktywnie wychodzi z inicjatywą do potencjalnych klientów, nawet jeśli ci nie szukali aktywnie informacji o produkcie czy usłudze. Chociaż mogą być skuteczne w szybkim znajdywaniu leadów, wymagają ostrożności, aby nie zniechęcić klientów nadmiernym „natarciem”.

Jak wykorzystać marketing cyfrowy?

Marketing cyfrowy umożliwia firmom dotarcie do szerokiej bazy potencjalnych klientów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, pozwala on na skalowanie działań i osiąganie znacznie szerszego zasięgu. Wykorzystanie różnych kanałów cyfrowych, takich jak media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe, email  czy reklama online, umożliwia firmom dotarcie do klientów w miejscach, w których spędzają oni swój czas online. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, gdzie większość konsumentów korzysta z różnorodnych cyfrowych kanałów komunikacji. Dodatkowo, marketing cyfrowy oferuje zaawansowane możliwości segmentacji i targetowania, co pozwala na dostosowanie komunikatów do konkretnych grup, zwiększając tym samym skuteczność działań. Firmy mogą również śledzić i analizować efektywność swoich kampanii w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie dostosowywanie strategii w celu maksymalizacji wyników. 

lead generation benefits

Dlaczego SEO i SEM to najlepsza strategia aby pozyskać potencjalnych klientów?

SEO polega na optymalizacji treści i struktury strony www firmy, aby była ona lepiej widoczna w organicznych wynikach wyszukiwania. SEM z kolei, obejmuje płatne strategie marketingowe, takie jak reklamy PPC (Pay-Per-Click), które pozwalają na szybkie dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. 

Razem, SEO i SEM tworzą potężne narzędzia, które mogą znacząco zwiększyć ruch na stronie i generowanie leadów. SEO buduje długoterminową widoczność i zaufanie, podczas gdy SEM pozwala na szybkie osiąganie celów marketingowych i zwiększanie sprzedaży. Ich kombinacja stanowi zintegrowane podejście do marketingu cyfrowego.

Jak wykorzystać email marketing do generowania leadów?

Firmy mogą wykorzystać email marketing do podgrzewania leadów i utrzymania długotrwałej komunikacji z klientami. Kluczowe w tym procesie jest dostarczanie wartościowych treści, które odpowiadają na potrzeby odbiorców na różnych etapach ścieżki zakupowej. Regularne newslettery, informujące o nowościach, ofertach specjalnych i dostępnych zasobach, są efektywnym sposobem na utrzymanie zainteresowania marką i angażowanie odbiorców. Dzięki temu, firmy mogą stopniowo budować zaufanie i przygotowywać potencjalnych klientów do podjęcia decyzji o zakupie.

Strategia email powinna również obejmować elementy po sprzedaży (aftersales) i długoterminową ścieżkę komunikacji z klientami. Ważne jest, aby uwzględniać różne fazy doświadczenia klienta z marką, począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez zakup, aż po obsługę posprzedażową. Utrzymanie zaangażowania i lojalności klientów po zakupie jest istotne dla budowania trwałych relacji i zachęcania ich do powtarzających się zakupów. Elastyczność strategii email, pozwalająca na dostosowanie komunikacji do zmieniających się potrzeb i preferencji odbiorców, jest kluczowa dla utrzymania skuteczności działań i osiągania pożądanych wyników w generowaniu leadów.

Jak wykorzystać automatyzację marketingu aby pozyskiwać klientów?

Wykorzystanie automatyzacji umożliwia firmom efektywnie zarządzać i personalizować komunikacją email i SMS. Wykorzystanie narzędzi automatyzacji pozwala na segmentację bazy danych klientów i dostosowanie komunikatów do indywidualnych potrzeb i zachowań każdego odbiorcy. Taka personalizacja znacznie zwiększa szanse na zainteresowanie potencjalnych klientów i ich zaangażowanie. Automatyzacja umożliwia również śledzenie i analizowanie działań leadów, co pozwala na bardziej skuteczne dopasowanie komunikacji i ofert do ich specyficznych potrzeb i etapu w ścieżce zakupowej.

Kolejnym istotnym aspektem automatyzacji jest możliwość prowadzenia ciągłego lead nurturingu, czyli procesu „podgrzewania” leadów poprzez regularne dostarczanie im wartościowych treści. Dzięki automatyzacji, firmy mogą utrzymywać stały kontakt z potencjalnymi klientami, stopniowo budując ich zaufanie i przygotowując grunt pod finalną sprzedaż. Narzędzia te umożliwiają także efektywne zarządzanie i priorytetyzację leadów, co znacząco ułatwia pracę działów sprzedaży. Dodatkowo, zaawansowane funkcje analityczne automatyzacji dostarczają cennych wskazówek dotyczących optymalizacji kampanii i strategii marketingowych, co przekłada się na lepsze wyniki i wyższy zwrot z inwestycji.

Jak wykorzystać Facebook i LinkedIn aby zwiększać sprzedaż?

Wykorzystanie Facebooka i LinkedIn aby zwiększać sprzedaż wymaga zastosowania różnych strategii dostosowanych do specyfiki każdej z tych platform. Na LinkedIn, efektywne zdobywanie leadów opiera się na publikowaniu wartościowych treści branżowych przez firmowy profil. Artykuły, studia przypadków, raporty branżowe i inne materiały eksperckie mogą przyciągać odbiorców i pokazywać wartość oferowanych przez firmę usług lub produktów. Takie treści nie tylko budują wizerunek firmy jako eksperta w branży, ale także zachęcają odbiorców do odwiedzenia strony firmy i skorzystania z formularzy kontaktowych lub innych metod nawiązania kontaktu.

Z kolei na Facebooku, dobrym sposobem generowania leadów B2B i B2C są reklamy Lead Ads z formularzami leadowymi. Umożliwiają one użytkownikom łatwe i szybkie pozyskiwanie danych kontaktowych potencjalnych klientów, bez konieczności opuszczania platformy. Takie reklamy mogą być skierowane zarówno do szerokiej grupy odbiorców, jak i do bardziej specyficznej grupy docelowej, w zależności od charakteru produktu lub usługi. Dodatkowo, wykorzystanie narzędzia Facebook Pixel pozwala na remarketing i skuteczne docieranie do osób, które wcześniej wykazały zainteresowanie ofertą firmy, co może zwiększać efektywność kampanii i szanse na konwersję w rzeczywiste leady.

Tools for managing online marketing for growth hacking

Które narzędzia do generowania leadów wybrać dla Twojej firmy? 

Kluczowe jest skoncentrowanie się na narzędziach marketingowych, które wspierają główne obszary takie jak SEO, SEM, email oraz content. Podczas wdrażania, ważne jest, aby wybrane narzędzia były zintegrowane i współpracowały ze sobą, umożliwiając płynny przepływ danych i efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi:

 1. SEO i SEM: Aby skutecznie wypromować stronę firmową wynikach wyszukiwania, narzędzia takie jak Semrush lub Ahrefs są nieocenione. Pozwalają one na głęboką analizę słów kluczowych, backlinków i pozycjonowania strony, ale również pozycjonowania konkurencji. W dziedzinie SEM, platformy takie jak Google Ads są niezbędne do tworzenia i zarządzania płatnymi kampaniami leadowymi.

 2. Email: Salesforce Marketing Cloud (SFMC) lub HubSpot to zaawansowane platformy umożliwiające automatyzację i personalizację kampanii emailowych. Oferują one narzędzia do segmentacji odbiorców, scoringu leadów, tworzenia spersonalizowanych ścieżek komunikacji i mierzenia efektywności wysyłanych wiadomości.

 3. CRM: System CRM, taki jak Salesforce lub HubSpot, jest kluczowy do zarządzania relacjami z klientami i potencjalnymi klientami. Pozwala na śledzenie interakcji z klientami, zarządzanie danymi leadów i koordynowanie działań sprzedażowych, co jest niezbędne w procesie konwersji leadów na klientów.

 4. Content: W zakresie tworzenia treści, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak GPT, mogą znacząco przyspieszyć i ułatwić proces tworzenia angażujących treści. Umożliwiają one generowanie wysokiej jakości tekstów, które mogą przyciągać ruch na stronę i budować zaufanie wśród potencjalnych klientów.

Jak stworzyć omnichannel dla potencjalnych leadów?

Stworzenie strategii omnichannel dla potencjalnych leadów wymaga zintegrowania różnorodnych kanałów i narzędzi marketingowych, aby zapewnić spójne i efektywne doświadczenie dla różnych rodzajów leadów. Kluczowym elementem jest centralizacja danych klientów i interakcji w jednym systemie, co umożliwiają platformy takie jak HubSpot i Salesforce. Te systemy łączą CRM z marketing automation i pozwalają na gromadzenie, analizę i wykorzystanie informacji o klientach z różnych źródeł, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania relacjami i personalizacji komunikacji.

Implementacja strategii omnichannel obejmuje koordynację działań marketingowych w różnych kanałach, takich jak media społecznościowe, email, SEM, SEO oraz reklama cyfrowa, tak aby tworzyły one spójną narrację i doświadczenie dla klienta. Oznacza to, że komunikaty marketingowe, oferty i treści są konsekwentnie prezentowane w każdym kanale, a interakcje z klientami są śledzone i analizowane w celu ciągłej optymalizacji kampanii. 

Pozyskiwanie leadów B2B w Twojej firmie

Generowanie leadów B2B jest często bardziej złożone i wymaga długotrwałej strategii z uwzględnieniem dłuższych cykli sprzedaży i różnorodnych interesariuszy. Techniki pozyskiwania leadów B2B są głównie oparte na marketingu treści, który jest wspierany przez wyszukiwarki i e-mail marketing. Google i Bing są głównymi platformami, gdzie firmy B2B szukają informacji, co sprawia, że są one kluczowymi kanałami.

Oprócz wykorzystania różnych kanałów, proces kwalifikacji leadów jest również bardziej złożony w B2B ze względu na wyższe średnie wartości transakcji i bardziej skomplikowane wymagania. Na przykład, w przypadku firmy technologicznej sprzedającej oprogramowanie, proces może obejmować etapy od gromadzenia i analizy informacji, przez porównywanie ofert, aż do negocjacji i zamykania transakcji. Każda z tych faz wymaga indywidualnego podejścia i długotrwałego nurtowania relacji, co prowadzi do dłuższych cykli sprzedaży, często trwających około 3 miesięcy.

B2B Lead Generation

Kluczowe Wnioski

 1. Generowanie leadów to proces pozyskiwania potencjalnych klientów poprzez różnorodne metody marketingowe.

 2. Po pozyskaniu leadów, istotne jest ich ocenienie pod kątem gotowości do nawiązania współpracy lub potrzeby dalszych działań marketingowych.

 3. Wyróżniamy dwa główne typy leadów: te, które są gotowe na kontakt z działem sprzedaży, oraz te wymagające dalszego „podgrzewania”.

 4. Kluczowym aspektem jest budowanie relacji z potencjalnymi klientami, co często realizowane jest poprzez regularną komunikację i dostarczanie wartościowych treści.

 5. Wykorzystanie narzędzi automatyzacji marketingu znacznie ułatwia i usprawnia proces zarządzania i personalizacji komunikacji.

 6. Platformy takie jak Facebook i LinkedIn są efektywne w angażowaniu różnych grup odbiorców poprzez wartościowe treści i celowane kampanie.

 7. Wybór Narzędzi: Dobór odpowiednich narzędzi marketingowych (SEO, SEM, email marketing, content marketing) jest kluczowy dla efektywnego wdrożenia strategii lead generation.

 8. Stworzenie spójnej strategii omnichannel, łączącej różne kanały komunikacji, jest ważne dla zapewnienia jednolitego doświadczenia klienta.

 9. Inwestycje w proces generowania leadów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, a ustalenie odpowiedniego ROI jest kluczowe dla oceny skuteczności inwestycji.

 10. Efektywne zarządzanie projektem wdrożenia strategii generowania leadów wymaga jasnego określenia celów, zadań, harmonogramu oraz zaangażowania kluczowych działów w firmie.

Zapytaj o ofertę SEO i SEM

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się na temat usług SEO i SEM, rozwijaniu biznesu i hakowaniu wzrostu.

Wysyłając wiadomość akceptujesz warunki Polityki Prywatności
contact dryseo