Customer Experience - co wiedzieć i jak projektować pozytywne doświadczenie klienta CX w marketingu online.

Customer experience to kompleksowy proces obejmujący całościowe doświadczenia klienta z marką w środowisku cyfrowym, od pierwszego kontaktu przez proces zakupowy po obsługę posprzedażową. Proces ten jest kształtowany przez jakość customer service, użyteczność i dostępność interfejsów, personalizację, jakość produktów i usług, cenę, spójność przekazu, proces sprzedaży, zaangażowanie i budowanie relacji, reakcję na feedback oraz innowacyjność. 

CX doświadczenie konsumenta

Czym jest customer experience?

Customer experience w marketingu internetowym to całokształt doświadczeń klienta związanych z interakcjami z marką w środowisku cyfrowym. Obejmuje to wszystkie aspekty kontaktu z firmą online, takie jak nawigacja na stronie internetowej, komentarze w mediach społecznościowych, proces zakupu online, obsługa przez kanały online oraz ogólne wrażenia z użytkowania aplikacji mobilnych i innych narzędzi digital. Doświadczenia te kształtują percepcję brandu i wpływają na decyzje o zakupie oraz lojalność klienta wobec przedsiębiorstwa.

Co wpływa na pozytywne doświadczenia?

Na pozytywne doświadczenia użytkownika wpływa wiele czynników, w tym:

 1. Jakość Obsługi: Szybka, pomocna i przyjazna obsługa jest bardzo ważna. Klienci cenią sobie łatwy dostęp do pomocy i szybkie rozwiązywanie problemów.

 2. Użyteczność i Dostępność: Intuicyjne i łatwe w użyciu strony internetowe, aplikacje oraz inne interfejsy użytkownika. Dostępność dla osób z różnymi potrzebami również wpływa na postrzeganie organizacji.

 3. Spersonalizowane Doświadczenia: Dostosowanie produktów, ofert i komunikacji do indywidualnych potrzeb i preferencji konsumentów.

 4. Jakość Produktu lub Usługi: Wysoka jakość produktów lub usług, które spełniają lub przekraczają oczekiwania grupy docelowej.

 5. Cena i Wartość: Oferowanie produktów i usług, które są warte swojej ceny. Dobry stosunek jakości do ceny jest często czynnikiem decyzji zakupowej.

 6. Spójność Marki: Zapewnienie spójnego doświadczenia na wszystkich kanałach i punktach kontaktu, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w sklepach stacjonarnych i w komunikacji.

 7. Proces Sprzedaży: Łatwy i bezproblemowy proces, w tym przejrzysty proces płatności, opcje dostawy i polityka zwrotów.

 8. Zaangażowanie i Budowanie Relacji: Budowanie długoterminowych relacji z użytkownikami poprzez regularną komunikację, programy lojalnościowe i zrozumienie ich potrzeb.

 9. Reakcja na Feedback: Słuchanie opinii i reagowanie na nie, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, co pokazuje, że firma dba o satysfakcję klientów.

 10. Innowacyjność: Stale ulepszanie produktów, usług poprzez innowacje i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.

Co obejmuje obsługa klienta w marketingu internetowym?

Obsługa klienta w marketingu internetowym to proces świadczenia wsparcia i pomocy użytkownikom za pośrednictwem form komunikacji, takich jak e-mail, czat na żywo, media społecznościowe, fora internetowe i centra pomocy. Celem jest zapewnienie szybkiej i efektywnej pomocy, rozwiązywanie problemów oraz udzielanie informacji o produktach i usługach.

W ramach obsługi online, firmy często korzystają z automatyzacji, na przykład botów czatowych, aby zapewnić natychmiastowe odpowiedzi na częste pytania. Jednocześnie, dla bardziej złożonych zapytań, oferują możliwość kontaktu z pracownikami obsługi. Ważnym aspektem jest także zbieranie i analizowanie opinii użytkowników, co pozwala na ciągłe udoskonalanie obsługi klienta, usług i produktów oraz dostosowywanie oferty do ich do oczekiwań.

Czym jest customer experience management?

Customer Experience Management (CEM lub CXM) to proces zarządzania i optymalizacji doświadczeń w każdym punkcie styku z firmą. Celem CEM jest zapewnienie pozytywnych doświadczeń, co przekłada się na zwiększenie retencji, satysfakcji i w konsekwencji na wzrost wartości biznesowej.

Proces ten obejmuje zbieranie danych o doświadczeniach nabywców, analizę tych danych, a następnie wykorzystanie uzyskanych informacji do poprawy produktów, usług i interakcji. CEM koncentruje się na zrozumieniu potrzeb oraz na dostosowywaniu do nich wszystkich aspektów działalności firmy, od marketingu i sprzedaży po obsługę posprzedażową. Wdrażanie skutecznego nadzoru nad tymi procesami wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji i często wykorzystuje technologie do analizy danych i automatyzacji procesów.

Jaki jest cel zarządzania CX?

Celem zarządzania Customer Experience (CX) w marketingu internetowym jest zbudowanie pozytywnych, spójnych i satysfakcjonujących doświadczeń dla klientów w środowisku cyfrowym. Dążenie do tego celu ma na względzie zwiększenie retencji konsumentów, poprawę ich zaangażowania oraz business development poprzez stymulowanie wzrostu przychodów firmy.

W środowisku internetowym, CX koncentruje się na optymalizacji wszystkich punktów kontaktu, takich jak strony internetowe, media społecznościowe, aplikacje mobilne i komunikacja e-mailowa. Chodzi o to, aby każda interakcja była intuicyjna, przyjemna i dostarczała wartości, co przekłada się na pozytywne wrażenia i buduje trwałe relacje. Efektywne wdrożenie CX w strategii online wymaga ciągłego monitorowania i analizy zachowań odbiorców, a także elastycznego dostosowywania strategii i działań do ich zmieniających się potrzeb.

Jak doświadczenia klienta wpływają na sprzedaż w ecommerce?

Doświadczenia klienta mają bezpośredni wpływ na sprzedaż w ecommerce. Pozytywne wrażenia prowadzą do zwiększenia lojalności, powtarzalnych zakupów i poleceń, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży. Pozytywne wrażenia w witrynie ecommerce, skłaniają do dokonania zakupu i powrotu w przyszłości.

Z drugiej strony, negatywne doświadczenia mogą skutkować utratą zainteresowania, negatywnymi opiniami i mniejszą sprzedażą. Problemy takie jak trudna nawigacja na stronie, długie czasy ładowania, skomplikowany proces zakupu, brak wsparcia lub niespełnione oczekiwania dotyczące produktu mogą szybko zniechęcić odwiedzających. 

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) dla Customer Experience są miernikami, które pomagają firmom ocenić, jak skutecznie są procesy odpowiadające za doświadczenia użytkowników. Oto kilka przykładowych z nich:

 1. Zadowolenie (CSAT): Mierzy bezpośrednie zadowolenie z konkretnego produktu, lub usługi.

 2. Lojalność (NPS – Net Promoter Score): Ocena prawdopodobieństwa, z jakim nabywcy będą polecać firmę innym.

 3. Retencja Klientów (Customer Retention Rate): Procent nabywców, którzy pozostają z przedsiębiorstwem przez określony czas.

 4. Odejścia (Churn Rate): Procent ludzi, którzy przestają korzystać z usług firmy w danym okresie.

 5. Średni Czas Rozwiązania Problemu (Average Resolution Time): Średni czas potrzebny na rozwiązanie problemu lub zapytania.

 6. Skuteczność Rozwiązania za Pierwszym Razem (First Contact Resolution Rate): Procent problemów rozwiązanych przy pierwszym kontakcie.

Customer experience i journey to dwa powiązane, ale różne pojęcia. Experience (doświadczenie) odnosi się do ogółu wrażeń i emocji związanych z daną marką na przestrzeni całej interakcji, obejmując wszystkie punkty kontaktu i aspekty relacji z daną firmą. Jest to szerokie pojęcie, które zawiera w sobie całościową percepcję przez klienta, opartą na wszystkich jego doświadczeniach, ogólnym wrażeniu i emocjach związanych z przedsiębiorstwem. 

Z kolei customer journey (podróż klienta) jest bardziej szczegółowym pojęciem, opisującym sekwencję etapów i punktów kontaktu, przez które przechodzi on w podróży z marką, od pierwszego zainteresowania aż do zakupu i dalszej lojalności. Jest to proces, który mapuje konkretne kroki użytkownika, w tym jego działania, decyzje i motywacje na każdym etapie i konkretnych ścieżkach, które prowadzą do tych doświadczeń.

Jak wdrożyć zarządzanie doświadczeniami klienta online w przedsiębiorstwie?

Wdrożenie zarządzania doświadczeniami klienta (CXM) w przedsiębiorstwie, szczególnie w kontekście online, wymaga strategicznego podejścia i skupienia się na kilku obszarach:

 1. Rozpoczęcie od Zasobów i Analizy Istniejącej Sytuacji: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu obecnych działań marketingowych i przeprowadzenie badań ankietowych. Należy zidentyfikować, jakie zasoby są już dostępne, w tym technologie, narzędzia analityczne, zespoły i budżety. Ważne jest również zrozumienie obecnych punktów kontaktu z organizacją i doświadczeń na każdym z tych etapów.

 2. Tworzenie Strategii CX: Na podstawie zebranych danych, należy opracować strategię, która będzie uwzględniać cele biznesowe firmy oraz potrzeby klienta. Strategia ta powinna określać, jakie doświadczenia chcemy dostarczyć użytkownikom na różnych etapach ich podróży, jakie kanały będą wykorzystane, oraz jakie zmiany są potrzebne w procesach i strukturach organizacyjnych.

 3. Wdrożenie Strategii: Wdrożenie strategii wymaga integracji działań między działami firmy, takimi jak sprzedaż, obsługa i IT. Może to obejmować wdrożenie nowych technologii, szkolenie pracowników, zmiany w procesach customer service i komunikacji. Ważne jest tutaj zapewnienie spójności doświadczeń na wszystkich kanałach.

 4. Pomiar i Optymalizacja: Ostatnim etapem jest monitorowanie efektów wdrożonej strategii i jej ciągłe usprawnianie. Należy regularnie mierzyć KPIs, takie jak współczynnik zadowolenia (CSAT), Net Promoter Score (NPS), retencja czy konwersja. Na podstawie tych danych można dokonywać niezbędnych korekt w strategii, procesach i działaniach marketingowych.

Co obejmuje strategia CX?

Strategia Customer Experience (CX) w kontekście online obejmuje planowanie i wdrażanie działań mających na celu polepszanie doświadczeń konsumentów w środowisku internetowym. Istotne elementy takiej strategii to:

 1. Zrozumienie Grupy Docelowej: Zbieranie i analizowanie danych o potrzebach, preferencjach i zachowaniach online. Wykorzystanie narzędzi analitycznych do śledzenia zdarzeń na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i innych kanałach online (np. Google Analytics).

 2. Mapowanie Podróży: Identyfikacja wszystkich styków kontaktu w środowisku online i analiza ścieżek, które użytkownicy przebywają. Zrozumienie, jak odbiorca przechodzi od świadomości, przez rozważanie i zakup, aż po obsługę posprzedażową.

 3. Projektowanie: Tworzenie intuicyjnych, angażujących i spersonalizowanych doświadczeń online. Obejmuje to projektowanie stron internetowych, aplikacji mobilnych, treści w mediach społecznościowych i strategii e-mail marketingowych.

 4. Spójność i Integracja: Zapewnienie, że wszystkie kanały i punkty kontaktu są ze sobą spójne i zintegrowane, aby nabywca otrzymywał jednolite doświadczenia niezależnie od używanego kanału.

 5. Reagowanie i Adaptacja: Szybkie reagowanie na feedback i adaptacja strategii w oparciu o zmieniające się preferencje. Obejmuje to odpowiadanie na komentarze i opinie, monitorowanie mediów społecznościowych i ciągłe ulepszanie doświadczeń online.

 6. Technologia i Narzędzia: Wykorzystanie odpowiednich technologii i narzędzi do wsparcia strategii, takich jak systemy CRM, narzędzia do automatyzacji, chatboty i narzędzia analityczne.

 7. Pomiar Wyników i Optymalizacja: Regularne ankiety i mierzenie efektywności działań poprzez KPIs i wskaźniki takie jak NPS, CSAT, wskaźnik konwersji, czas spędzony na stronie, i inne. 

Jak długo trwa proces budowania pozytywnych doświadczeń klientów online?

Proces budowania dobrych doświadczeń klientów online jest ciągły i nie ma ustalonego czasu trwania. Jest to długotrwała inicjatywa, która wymaga stałego zaangażowania i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb oraz trendów technologicznych.

Początkowa faza analizy potrzeb i planowania strategii może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Następnie, wdrożenie zmian, takich jak implementacja nowych technologii, projektowanie interfejsów użytkownika i usprawnianie kanałów komunikacji, może trwać od kilku miesięcy do roku lub dłużej, w zależności od złożoności i zakresu projektu. Po wdrożeniu, ważne jest ciągłe monitorowanie i dostosowywanie strategii, co jest procesem niekończącym się, ponieważ preferencje i technologie cyfrowe ciągle się rozwijają. Dlatego też, budowanie pozytywnych wrażeń jakie klienci online mogą doświadczać jest uważane za integralną część ciągłego rozwoju i wzrostu firmy.

Jaką rolę pełni CRM w zarządzaniu doświadczeniami z marką online?

CRM (Customer Relationship Management) pełni istotną rolę w procesach związanych z doświadczeniami z marką online, umożliwiając firmom zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie danych o klientach do personalizacji ich doświadczeń. Systemy CRM dostarczają cennych informacji o preferencjach, zachowaniach i historii zakupów, co pozwala na tworzenie bardziej dostosowanych i skutecznych interakcji online.

Dzięki CRM, firmy mogą segmentować swoją bazę kontaktów, dostosowując komunikację i oferty do konkretnych grup. Narzędzie to umożliwia również śledzenie zachowań klienta, od pierwszego kontaktu poprzez proces zakupu, aż po obsługę posprzedażową. Efektywne wykorzystanie CRM w procesach online przyczynia się do zwiększenia satysfakcji, budowania zaufania i ostatecznie do wzrostu sprzedaży.

Jaką rolę pełni email marketing?

Email marketing pełni istotną rolę w strategii komunikacji z klientami, będąc skutecznym narzędziem do budowania relacji, promowania produktów i usług, oraz angażowania odbiorców. Jest to bezpośredni kanał komunikacji, który umożliwia personalizację i segmentację, co przekłada się na wyższą skuteczność i lepsze dopasowanie treści do potrzeb i zainteresowań odbiorców.

Pierwszą funkcją komunikacji email jest budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. Regularne wysyłanie wartościowych treści, takich jak informacje o konferencjach, webinarach oraz promocjach, newslettery, porady, aktualizacje produktów, rabaty czy oferty specjalne, pomaga w utrzymaniu marki w świadomości odbiorców i budowaniu zaufania. Drugą ważną funkcją jest promocja produktów i usług. Email pozwala na skierowanie spersonalizowanych ofert do wyselekcjonowanych segmentów odbiorców, co zwiększa prawdopodobieństwo konwersji. Ponadto, emailing jest narzędziem do analizy zachowań odbiorców, umożliwiającym mierzenie skuteczności kampanii poprzez wskaźniki takie jak stopa otwarć, kliknięć czy konwersji, co pozwala na bardziej efektywne planowanie przyszłych działań.

Jak zoptymalizować doświadczenia w B2B?

Aby zoptymalizować doświadczenia w B2B, należy postawić klienta w centrum uwagi. Proces ten wymaga zrozumienia specyficznych potrzeb i procesów decyzyjnych klientów biznesowych oraz dostosowania do nich strategii i działań. Należy skupić się na budowaniu długotrwałych relacji poprzez dostarczanie wartościowych rozwiązań i wsparcia, a także na personalizacji doświadczeń w oparciu o szczegółową analizę danych klientów. Ważne jest również zapewnienie spójności i wysokiej jakości kontakt klienta z firmą na wszystkich kanałach komunikacji, od strony internetowej, przez media społecznościowe, aż po bezpośredni kontakt. Regularne zbieranie i analizowanie feedbacku klientów oraz ciągła adaptacja i ulepszanie oferty i procesów są niezbędne do ciągłego doskonalenia doświadczeń w B2B.

Na czym polega omnichannel customer experience?

Omnichannel customer experience polega na zapewnieniu spójnego i zintegrowanego doświadczenia na wszystkich kanałach i punktach kontaktu z marką. Celem jest umożliwienie klientom płynnego przechodzenia między różnymi kanałami, takimi jak sklepy stacjonarne, strony internetowe, media społecznościowe, aplikacje mobilne, centra obsługi klienta, i inne, przy zachowaniu ciągłości i spójności doświadczenia.

W strategii omnichannel fundament to zrozumienie, że klienci mogą rozpocząć swoją podróż w jednym kanale, a kończyć w innym. Na przykład, osoba może zacząć od przeglądania produktów w aplikacji mobilnej, kontynuować proces nabywczy na stronie internetowej, a następnie odebrać produkt w sklepie stacjonarnym. W każdym z tych punktów, doświadczenie powinno być spójne i dostosowane do potrzeb odbiorców.

Realizacja strategii omnichannel wymaga integracji danych klienta, systemów i procesów w całej organizacji. Dzięki temu możliwe jest śledzenie interakcji klienta na różnych kanałach i dostarczanie spersonalizowanych, spójnych doświadczeń. Efektywna strategia omnichannel przyczynia się do zwiększenia satysfakcji konsumentów, budowania lojalności i wzrostu wartości biznesowej.

Jaka jest rola customer experience w service design?

W service design, czyli projektowaniu usług, customer experience wpływa na cały proces projektowania. Celem jest stworzenie usług, które są nie tylko funkcjonalne, ale także dostarczają pozytywnych wrażeń klientom, odpowiadając na ich potrzeby.

Proces ten rozpoczyna się od głębokiego zrozumienia konsumentów, ich zachowań i motywacji, co jest osiągane poprzez badania etnograficzne, wywiady i mapowanie podróży klienta. Następnie, na podstawie tych informacji, usługi są projektowane z perspektywy odbiorcy, zapewniając spójność doświadczeń na różnych kanałach i punktach kontaktu. Service design to także proces iteracyjny, obejmujący prototypowanie, testowanie i udoskonalanie usług na podstawie feedbacku, co pozwala na ciągłe doskonalenie odczuć klientów i dostosowywanie usług do zmieniających się preferencji.

serivce design

Kluczowe Wnioski

 1. Customer experience jest podstawowym elementem w strategii online, obejmującym całościowe doświadczenia konsumenta z marką online, od pierwszego kontaktu po obsługę posprzedażową.

 2. Pozytywne wrażenia są kształtowane przez wiele czynników, w tym jakość obsługi, personalizację, użyteczność interfejsów, jakość produktów/usług, cenę, spójność marki, proces zakupowy, zaangażowanie i reakcję na feedback.

 3. Zarządzanie doświadczeniem (CEM/CXM) jest procesem ciągłym, wymagającym zaangażowania kadry zarządzającej.

 4. W strategii omnichannel ważna jest spójność i integracja we wszystkich kanałach.

 5. Service design koncentruje się na projektowaniu usług z perspektywy odbiorcy, zapewniając spójność doświadczeń i ciągłe doskonalenie na podstawie feedbacku.

 6. CRM i email są ważnymi narzędziami umożliwiającymi personalizację i efektywną analizę zachowań.

 7. Budowanie pozytywnych wrażeń online jest długotrwałym procesem, wymagającym ciągłego zaangażowania i adaptacji do zmieniających się potrzeb klientów i trendów rynkowych.