Programy do zarządzania projektami

Programy do zarządzania projektami odgrywają kluczową rolę w rozwoju biznesu, usprawniając przepływy pracy, automatyzując zadania i zapewniając wgląd w postęp projektu w czasie rzeczywistym.

Project Management Software

Co to jest program do zarządzania projektami?

Program do zarządzania projektami to dedykowany program do usprawniania przepływu pracy, automatyzacji zadań i zarządzania różnymi projektami biznesowymi. Oprogramowanie pomaga w alokacji zasobów, zapewniając w ten sposób optymalne wykorzystanie siły roboczej i zasobów. Ponadto zapewnia wgląd w postępy projektu, ułatwia współpracę zespołową i pomaga w zarządzaniu harmonogramami, budżetami i ryzykiem związanym z projektami.

Jaka jest rola oprogramowania do zarządzania projektami w rozwoju biznesu?

Rolą oprogramowania do zarządzania projektami w rozwoju biznesu jest zapewnienie wydajności i produktywności. Program do zarządzania projektami:

 • automatyzuje rutynowe zadania, redukując błędy i usprawniając przepływy pracy,
 • wykorzystuje wykresy Gantta, tablice Kanban i narzędzia do śledzenia zadań, dzięki czemu firmy mogą mieć wgląd w status projektu w czasie rzeczywistym,
 • pozwala firmom identyfikować wąskie gardła, zarządzać ryzykiem i zapewniać realizację projektów,
 • ułatwia lepszą współpracę i komunikację między członkami zespołu,
 • centralizuje wszystkie dyskusje, pliki i aktualizacje związane z projektem w jednym miejscu, ułatwiając wszystkim dostęp do informacji i dostosowanie się do nich,
 • zapewnia kompleksowy wgląd w wydajność projektu, wykorzystanie zasobów i produktywność zespołu,
  pomaga firmom podejmować świadome decyzje,
 • zapewnia firmom możliwość zarządzania wieloma projektami jednocześnie bez uszczerbku dla wydajności.

Program do zarządzania projektami oferuje wiele korzyści dla biznesu, na przykład:

 • Optymalizacja procesów: Automatyzując rutynowe zadania i standaryzując przepływy pracy, oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga firmom zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.
 • Centralizacja informacji: Pojedyncza, ujednolicona platforma dla wszystkich informacji związanych z projektem ułatwia zespołom znajdowanie potrzebnych danych i efektywną współpracę.
 • Śledzenie postępów: Wgląd w czasie rzeczywistym w status zadań i projektów pozwala zespołom szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, zwiększając szanse na dostarczenie ich na czas i w ramach budżetu.
 • Wgląd w rozwój biznesu: Możliwości analityczne oprogramowania do zarządzania projektami mogą zapewnić cenny wgląd w wydajność, pomagając firmom zidentyfikować możliwości rozwoju i poprawy.

Tak, inwestycja w oprogramowanie do zarządzania projektami jest zazwyczaj opłacalna, ponieważ program do zarządzania projektami:

 • automatyzuje rutynowe zadania i usprawnia przepływy pracy, zmniejszając czas i wysiłek wymagany do zarządzania projektami,
 • zapewnia scentralizowaną platformę do komunikacji i współpracy, ograniczając nieporozumienia i usprawniając pracę zespołową,
 • ułatwia planowanie i harmonogramowanie zadań, pomagając zapewnić realizację projektów zgodnie z planem,
  może wcześnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i problemy, umożliwiając ich złagodzenie, zanim wpłyną na projekt,
 • zapewnia przejrzysty widok postępów i statusu wszystkich projektów, ułatwiając menedżerom i interesariuszom podejmowanie świadomych decyzji,
 • pomaga zrozumieć obciążenie pracą i dostępność zespołu, umożliwiając lepszą alokację zasobów.

Jakie są funkcje programów do zarządzania projektami?

Funkcje programów do zarządzania projektami umożliwiają planowanie, śledzenie i realizację projektów biznesowych. Narzędzia do zarządzania projektami są wyposażone w szereg funkcji, a ich dostępność może się różnić w zależności od konkretnego oprogramowania, a także wybranego poziomu cenowego. Funkcje można podzielić na standardowe (zwykle dostępne w tańszych lub nawet bezpłatnych warstwach) i inne jako premium (zwykle wymagające droższej subskrypcji):

 • Funkcje standardowe:
  • Zarządzanie projektami nadzoruje wszystkie działania projektowe.
  • Śledzenie czasu pracy monitoruje godziny spędzone na różnych zadaniach.
  • Wykres Gantta zapewnia wizualną oś czasu dla projektu.
  • Tablica Kanban wizualizuje pracę na różnych etapach.
  • Widok listy przedstawia szczegółowy zarys zadań.
  • Interaktywny kalendarz interaktywnie prezentuje harmonogramy projektów.
  • Widok harmonogramu wyświetla wszystkie zaplanowane zadania lub zdarzenia.
  • Narzędzia do współpracy ułatwiają komunikację i koordynację zespołu.
 • Funkcje Premium:
  • Zarządzanie aspektami finansowymi projektu.
  • Automatyzacja usprawnia wykonywanie powtarzalnych zadań.
  • Zarządzanie nieobecnościami obsługuje wnioski o nieobecności pracowników.
  • Zarządzanie zasobami przydziela zasoby do poszczególnych projektów.
  • Zarządzanie ryzykiem identyfikuje i zarządza ryzykiem projektu.
  • Zarządzanie kosztami śledzi budżety projektów.
  • Raportowanie i analityka zapewniają wgląd w wydajność projektu.
  • Możliwości integracji umożliwiają współpracę oprogramowania z innymi narzędziami.
Project Manager Software for Marketing

Jakie są darmowe funkcje oprogramowania do zarządzania projektami?

Darmowe funkcje oprogramowania do zarządzania projektami to funkcjonalności dostępne w darmowych wersjach programów do zarządzania projektami. Tabela przedstawia porównanie funkcji dostępnych w darmowych wersjach najpopularniejszych programów do zarządzania projektami:

FunkcjeAsana BasicJira FreeClickUp Free ForeverMonday.com Free
Zarządzanie projektamiTakTakTakYes
Monitorowanie czasu pracyYes (with integrations)NieTakNie
Wykres GanttaNoNieNieNie
Tablica Kanban TakTakTakNie
Widok ListyTakNieNoNie
Interaktywny kalendarzTakNieTakNie
Widok harmonogramuNot specifiedNot specifiedNot specifiedNot specified
Narzędzia współpracyTak (do 15 członków)Tak (do 10 członków)TakTak (do 2członków)

Jakie jest najpopularniejsze oprogramowanie do zarządzania projektami?

Microsoft Project jest najpopularniejszym i najczęściej używanym oprogramowaniem do zarządzania projektami, ale może nie odpowiadać potrzebom wszystkich. Oto lista ze wskazaniem najpopularniejszego oprogramowania do zarządzania projektami na podstawie danych z 2023 roku:

 • Microsoft Project: Często wybierany przez organizacje, które już korzystają z pakietu produktów Microsoft. Jest powszechnie stosowany w wielu branżach, zwłaszcza tych, które wymagają szczegółowych harmonogramów projektów i zarządzania zasobami, takich jak budownictwo, produkcja i projekty IT na dużą skalę.
 • Jira: Głównie popularny wśród zwinnych zespołów programistycznych, dzięki czemu jest bardzo popularny w branży IT i oprogramowania.
 • Monday.com: Ta wysoce konfigurowalna platforma jest wykorzystywana w różnych branżach. Jest szczególnie przydatna dla zespołów potrzebujących wizualnego i intuicyjnego sposobu zarządzania projektami i przepływami pracy.
 • ClickUp: ClickUp jest używany przez różne firmy, w tym gigantów technologicznych, takich jak Google, usługi streamingowe, takie jak Netflix, usługi hotelarskie, takie jak Airbnb, i firmy produkujące dobra konsumpcyjne, takie jak Nike.
 • Asana: Używana przez ponad 100 000 płatnych organizacji z różnych branż, Asana jest popularnym wyborem dla firm potrzebujących organizować pracę i współpracować w połączonej przestrzeni.
 • Basecamp: Basecamp, szeroko stosowany w każdej możliwej branży, wspiera współpracę zespołową i zarządzanie projektami w ponad 75 000 organizacji na całym świecie.
 • Wrike: Obecny w wielu krajach Wrike jest wykorzystywany przez klientów z kilkudziesięciu branż. Zapewnia elastyczną platformę, która pozwala zespołom zarządzać swoją pracą z dowolnego miejsca, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla zespołów zdalnych i rozproszonych.

Które programy do zarządzania projektami jest popularne wśród zespołów marketingowych?

Popularne programy do zarządzania projektami dla zespołów marketingowych często ma unikalne funkcje, w tym śledzenie kampanii, współpracę, kalendarze treści i zarządzanie zasobami cyfrowymi. Asana jest szeroko stosowana w branży marketingowej ze względu na możliwości wizualizacji projektów i śledzenia przepływu pracy. Umożliwia zespołom tworzenie i przydzielanie zadań, śledzenie postępów na wspólnym pulpicie nawigacyjnym oraz integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i Adobe Creative Cloud. Możliwość tworzenia niestandardowych przepływów pracy sprawia, że dobrze nadaje się do zarządzania kampaniami marketingowymi. Drugi system tablic i kart Trello dobrze sprawdza się w zespołach marketingowych, które muszą śledzić postępy różnych zadań i kampanii. Jest prosty, elastyczny i można go dostosować do różnych potrzeb związanych z przepływem pracy. Zespoły marketingowe korzystają również z elastyczności i solidnego zestawu funkcji ClickUp, co czyni go popularnym wyborem dla zespołów marketingowych. Jego funkcje, takie jak śledzenie celów, niestandardowe statusy i możliwość przełączania się między różnymi widokami zadań, są doceniane przez specjalistów ds. marketingu.

Project Manager Software for Marketing

Czym jest program do zarządzania projektami Monday?

Program do zarządzania projektami Monday to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, która ułatwia współpracę i komunikację w zespołach, pomagając im śledzić i zarządzać pracą w jednym miejscu. Monday jest szeroko stosowany w zarządzaniu projektami przez organizacje różnej wielkości, w różnych branżach. Oto najważniejsze funkcje Monday.com:

 • Integracja z Docs: Monday.com płynnie integruje się z wieloma narzędziami do dokumentacji, w tym Google Drive, Dropbox i Microsoft Office. Integracja ta oznacza, że pliki można łączyć bezpośrednio z zadaniami i udostępniać członkom zespołu bezpośrednio za pośrednictwem platformy.
 • Automatyzacja: Monday.com zapewnia konfigurowalne szablony automatyzacji, które mogą usprawnić przepływ pracy i ograniczyć pracę ręczną. Automatyzację można skonfigurować tak, aby uruchamiała się po wystąpieniu określonych działań, takich jak zmiany statusu, terminy, nowe elementy i inne.
 • Pliki: Pliki mogą być dołączane bezpośrednio do zadań (lub „impulsów”) w Monday.com. Platforma obsługuje różne typy plików i integruje się z rozwiązaniami do przechowywania w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox.
 • Pulpity nawigacyjne: Monday.com oferuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne do monitorowania postępów projektu w czasie rzeczywistym. Za pomocą widżetów można wizualizować dane i uzyskiwać wgląd w zadania, harmonogramy, obciążenie pracą i inne aspekty projektu.
 • Kanban: Monday.com obsługuje widok Kanban, który jest wizualnym sposobem zarządzania zadaniami. Karty reprezentujące zadania są przesuwane w kolumnach reprezentujących różne etapy procesu, zapewniając przejrzysty obraz w czasie rzeczywistym.
 • Gantt: Monday.com zawiera również wykresy Gantta (znane jako osie czasu w Monday.com). Umożliwiają one wizualizację całego harmonogramu projektu, sprawdzenie zgodności zadań z kamieniami milowymi projektu i sprawdzenie zależności między zadaniami.

Czy program do zarządzania projektami Monday oferuje bezpłatny plan?

Tak, program do zarządzania projektami Monday.com oferuje bezpłatny plan ograniczony. Pozwala on na maksymalnie 2 stanowiska, co oznacza, że może być używany przez maksymalnie 2 członków zespołu. Darmowy Monday umożliwia planowanie i śledzenie do 1000 zadań, podzadań lub podobnych elementów w systemie. Zapewnia 500 MB przestrzeni dyskowej. Darmowy Monday nie zawiera osi czasu i widoków Gantta, dostępu dla gości, automatyzacji, integracji ani możliwości tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Bardziej zaawansowane funkcje są dostępne w jednym z płatnych planów (Basic, Standard, Pro lub Enterprise).

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych zespołów?

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych zespołów zależy od wielu czynników, takich jak specyficzne potrzeby zespołu, budżet, pożądane integracje i inne. Biorąc pod uwagę funkcje darmowych wersji, oto kilka rekomendacji:

 • Asana Basic oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie projektami, tablica kanban, widok listy i interaktywny kalendarz. Współpraca jest możliwa dla maksymalnie 15 członków zespołu. Śledzenie czasu pracy jest również dostępne poprzez integracje. Może to być dobry wybór dla małego zespołu, który jest bardziej zorientowany wizualnie i wymaga zrównoważenia funkcji.
 • Jira Free jest szczególnie przydatna dla zespołów korzystających z metodologii Agile lub zespołów programistycznych, dzięki wbudowanej obsłudze Scrum i Kanban. Pozwala ona na korzystanie z aplikacji przez maksymalnie 10 użytkowników i choć w darmowej wersji brakuje w niej wykresów Gantta i interaktywnego kalendarza, to znana jest ona z solidnych możliwości śledzenia projektów i zarządzania nimi.
 • ClickUp Free Forever oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie projektami, tablice kanban i interaktywne kalendarze. Zawiera również natywne śledzenie czasu, co może być znaczącą zaletą. Funkcje współpracy są również silne, z nieograniczoną liczbą zadań i nieograniczoną liczbą członków bezpłatnego planu. Jeśli twój zespół potrzebuje różnorodnych funkcji i śledzenia czasu, ClickUp może być doskonałym wyborem.
 • Monday.com Free jest bardziej ograniczony w porównaniu do innych, obsługując tylko do 2 stanowisk. Jednak przyjazny dla użytkownika interfejs Monday.com i szeroki zakres integracji w płatnych wersjach mogą sprawić, że będzie warto, jeśli twój zespół jest skłonny trochę zainwestować.

Które programy do zarządzania projektami są zalecane dla B2B?

Lista zalecanego oprogramowania do zarządzania projektami dla B2B obejmuje:

 • Monday.com umożliwia B2B tworzenie własnego oprogramowania do zarządzania projektami przy użyciu wielu konfigurowalnych funkcji. Znany jest z intuicyjnego interfejsu i doskonałych możliwości wizualnego śledzenia projektów.
 • Asana ma duże możliwości w zakresie przypisywania zadań i terminów, dzięki czemu dobrze nadaje się dla zespołów współpracujących z klientami B2B.
 • Jira szczególnie dobrze nadaje się do projektów rozwoju oprogramowania B2B ze względu na silne funkcje śledzenia zgłoszeń i projektów. Jeśli ty lub twoi klienci B2B działacie w branży technologicznej, Jira może być dobrym wyborem.
 • Trello dla mniejszych firm B2B, prostota Trello i układ tablicy Kanban mogą być dobrym rozwiązaniem. Jest przyjazny dla użytkownika i oferuje prosty sposób zarządzania zadaniami i śledzenia postępów projektu.
 • Microsoft Project dla większych firm lub tych, które są już zakorzenione w ekosystemie Microsoft, Microsoft Project oferuje solidny zestaw narzędzi do zarządzania projektami B2B i dobrze integruje się z innymi produktami Microsoft.

Co oferuje program do zarządzania projektami Microsoft?

Program do zarządzania projektami Microsoft oferuje trzy poziomy oprogramowania do zarządzania projektami od 2023 roku, z których każdy ma różne poziomy funkcji i możliwości:

 • Plan projektu 1: Jest to plan podstawowy i obejmuje podstawowe funkcje zarządzania projektami, takie jak scentralizowany widok projektu (Project Home), widok siatki, widok tablicy, widok osi czasu (Gantt) oraz funkcje współpracy i współtworzenia dzięki integracji z Microsoft Teams. Dostępne są również narzędzia do planowania i harmonogramowania projektów, wstępnie utworzone raporty i przesyłanie kart czasu pracy. Jednak bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie zasobami, dostęp do klienta stacjonarnego, wybór i optymalizacja portfela, zarządzanie popytem oraz planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa nie są uwzględnione. Cena tego planu wynosi 10,00 USD za użytkownika miesięcznie.
 • Project Plan 3: Ten plan obejmuje wszystkie elementy planu 1, a także zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie zasobami i przesyłanie kart czasu pracy. Subskrybenci mają również dostęp do w pełni zainstalowanego, aktualnego klienta stacjonarnego Project na maksymalnie pięciu komputerach. Plan 3 nie obejmuje wyboru i optymalizacji portfela, zarządzania popytem oraz planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Cena tego planu wynosi 30,00 USD za użytkownika miesięcznie.
 • Project Plan 5: Jest to najbardziej kompleksowy plan oferowany przez Microsoft. Obejmuje wszystkie funkcje planów 1 i 3, a także zaawansowane funkcje, takie jak wybór i optymalizacja portfela, zarządzanie popytem oraz planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Użytkownicy mają również dostęp do klienta stacjonarnego Project na maksymalnie pięciu komputerach. Cena tego planu wynosi 55,00 USD za użytkownika miesięcznie.

Czy oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft nadaje się do projektów CRM?

Tak, oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Project jest odpowiednie dla projektów CRM. Microsoft Project to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które z pewnością może być wykorzystane do zarządzania projektem CRM (Customer Relationship Management). Należy jednak pamiętać, że Microsoft Project jest narzędziem do zarządzania projektami, a nie samym CRM. Sam Microsoft oferuje Dynamics 365, pakiet aplikacji biznesowych, wśród których można znaleźć rozwiązanie CRM.

Programy do zarządzania projektami: Kluczowe wnioski

 1. Oprogramowanie do zarządzania projektami to dedykowany program do usprawniania przepływu pracy, automatyzacji zadań i zarządzania różnymi projektami biznesowymi.
 2. Rolą programu do zarządzania projektami w rozwoju biznesu jest zapewnienie wydajności i produktywności poprzez automatyzację, widoczność projektów w czasie rzeczywistym, narzędzia do współpracy i scentralizowane informacje o projektach.
 3. Korzyści płynące z oprogramowania do zarządzania projektami dla firm obejmują optymalną alokację zasobów, widoczność postępów projektu, zarządzanie ryzykiem, ułatwianie współpracy i kompleksowy wgląd w projekt.
 4. Standardowe funkcje oprogramowania do zarządzania projektami obejmują zarządzanie projektami, śledzenie czasu pracy, wykresy Gantta, tablice Kanban, widok listy, interaktywny kalendarz, widok harmonogramu i narzędzia do współpracy.
 5. Najpopularniejsze programy do zarządzania projektami na podstawie danych z 2023 r. obejmuje Microsoft Project, Jira, Monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp i Wrike.
 6. Asana, Trello i ClickUp są popularnym wyborem dla zespołów marketingowych ze względu na ich funkcje śledzenia kampanii, współpracy i zarządzania zadaniami.
 7. Monday.com to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami z takimi funkcjami jak integracja dokumentacji, automatyzacja, załączniki do plików, konfigurowalne pulpity nawigacyjne oraz widoki Kanban i Gantt.
 8. Asana Basic, Jira Free, ClickUp Free Forever i Monday.com Free to zalecane opcje oprogramowania do zarządzania projektami dla małych zespołów w oparciu o ich funkcje i możliwości.
 9. Zalecane oprogramowanie do zarządzania projektami dla B2B obejmuje Monday.com, Asana, Jira, Trello i Microsoft Project.
 10. Oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft może być odpowiednie dla projektów CRM, chociaż Microsoft oferuje Dynamics 365 jako dedykowane rozwiązanie CRM.