Jaki program do zarządzania projektami?

To jaki program do zarządzania projektami zależy od specyficznych potrzeb i wymagań firmy. Kluczowe cechy, na które warto zwrócić uwagę, to intuicyjny interfejs użytkownika, możliwość zarządzania zadaniami, a także dostępność aplikacji mobilnej dla zarządzania projektami w terenie. 

Project Management Software

Co to jest program do zarządzania projektami?

Program do zarządzania projektami to narzędzie służące do efektywnego planowania pracy, organizacji listy zadań i koordynacji działań w ramach różnorodnych projektów. Oprogramowanie to jest oparte na badaniach i doświadczeniach z zakresu zarządzania projektami, co pozwala na precyzyjne i spójne zarządzanie budżetem projektu, harmonogramami i zasobami. Dzięki temu, menedżerowie projektów i zespoły mogą skupić się na realizacji projektów, minimalizując ryzyko i zwiększając efektywność.

Program do zarządzania projektami jest kluczowym narzędziem w planowaniu pracy i zarządzaniu zadaniami, które znacząco wpływa na rozwój biznesu poprzez zwiększenie wydajności i produktywności. Oprogramowanie to automatyzuje rutynowe zadania, co pozwala zapewnić terminowe wykonywanie zadań i minimalizację błędów. Umożliwia również śledzenie postępów prac w czasie rzeczywistym za pomocą wykresów Gantta i tablic Kanban.

Dzięki centralizacji wszystkich dyskusji, plików i aktualizacji, program ułatwia zorganizować przepływ informacji i współpracę między członkami zespołu. Narzędzia do delegowania zadań i zarządzania ryzykiem pomagają w identyfikacji wąskich gardeł i zapewniają skuteczne zarządzanie zadaniami. Ostatecznie, program oferuje kompleksowy wgląd w wydajność projektu i wykorzystanie zasobów, co umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji i zarządzanie wieloma projektami jednocześnie.

Program do zarządzania projektami znacząco usprawnia planowanie pracy i zarządzanie poszczególnymi zadaniami, co przekłada się na różnorodne korzyści dla biznesu. Oprogramowanie to automatyzuje rutynowe zadania, co pozwala na zapewnienie terminowego wykonywania zadań i efektywną alokację zasobów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i wbudowanemu komunikatorowi, zespoły mogą łatwo śledzić postępy prac i komunikować się w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie korzystne w skomplikowanych projektach.

Szablony projektów ułatwiają standaryzację i optymalizację procesów. Centralizacja informacji i dokumentacji w jednym miejscu sprawia, że zarządzanie projektami staje się bardziej przejrzyste. Dodatkowo, narzędzia do zarządzania budżetem i automatyczne raportowanie umożliwiają ścisłą kontrolę finansów i harmonogramów projektów. Wszystko to razem zapewnia firmom kompleksowy wgląd w wydajność i pozwala na podejmowanie świadomych decyzji.

Wybór najlepszej aplikacji do zarządzania projektami zależy od kilku kluczowych czynników, które powinny być dopasowane do potrzeb firmy i zespołu. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wymagań, takich jak możliwość delegowania zadań czy zarządzania poszczególnymi zadaniami. Ważne jest również, aby aplikacja oferowała intuicyjny interfejs użytkownika w języku polskim, co ułatwi szybkie wdrożenie i efektywną pracę zespołu.

Dodatkowym atutem będzie aplikacja mobilna, która umożliwi zarządzanie projektami w dowolnym miejscu i czasie. Po zidentyfikowaniu kluczowych potrzeb, warto przetestować kilka aplikacji, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada wymaganiom i stylowi pracy zespołu. Ostateczny wybór powinien być dokonany po uwzględnieniu wszystkich tych aspektów, aby zapewnić najwyższą efektywność i produktywność.

Jaki program do zarządzania zadaniami?

Program do zarządzania projektami to zaawansowane narzędzie, które pomoże w planowaniu, śledzeniu i realizacji projektów biznesowych. Oferuje ono różnorodne funkcje, zarówno standardowe jak i premium, które są dostosowane do różnych poziomów cenowych. Standardowe funkcje, takie jak zarządzanie projektami, śledzenie czasu pracy czy wykres Gantta, są kluczowe do zapewnienia terminowego wykonywania zadań i efektywnego zarządzania zasobami. Funkcje premium, takie jak zarządzanie aspektami finansowymi, możliwość tworzenia szablonów projektów czy automatyzacja, umożliwiają tworzyć własne przepływy pracy i są szczególnie przydatne w skomplikowanych realizacjach projektów.

Możliwości integracji z innymi narzędziami oraz aplikacja mobilna czynią te programy jeszcze bardziej elastycznymi i dostosowanymi do potrzeb współczesnych organizacji. Ostateczny wybór programu powinien być podyktowany specyficznymi potrzebami firmy, a także dostępnym budżetem.

Najlepszy program

Najlepszy program do zarządzania projektami w rozwoju biznesu to taki, który zapewnia wydajność i produktywność przez szeroki zakres funkcji. Automatyzuje on rutynowe zadania, co usprawnia przepływy pracy i redukuje błędy. Dzięki wykorzystaniu wykresów Gantta, tablic Kanban i narzędzi do śledzenia zadań, program umożliwia firmom monitorowanie statusu projektu w czasie rzeczywistym.

Program również pozwala na identyfikację wąskich gardeł i zarządzanie ryzykiem, co jest kluczowe dla pomyślnej realizacji projektów. Ułatwia on także współpracę i komunikację między członkami zespołu przez centralizację wszystkich dyskusji, plików i aktualizacji. Dodatkowo, program oferuje kompleksowy wgląd w wydajność projektu i wykorzystanie zasobów, co pomaga firmom w podejmowaniu świadomych decyzji. Wszystko to razem zapewnia możliwość zarządzania wieloma projektami jednocześnie bez uszczerbku dla wydajności.

Project Manager Software for Marketing

Program do zarządzania projektami za darmo

Jeżeli szukasz darmowego programów do zarządzania projektami, różne programy oferują różnorodne funkcje w swoich darmowych wersjach. Na przykład, Asana Basic i Jira Free oferują zarządzanie zadaniami, ale różnią się w zakresie monitorowania czasu pracy i wykorzystania wykresów Gantta. ClickUp Free Forever również oferuje zarządzanie zadaniami i monitorowanie czasu pracy, ale nie ma wykresu Gantta. Monday.com w darmowej wersji oferuje planowanie pracy, ale nie ma tablicy Kanban ani monitorowania czasu.

Warto również zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące liczby członków zespołu w darmowych wersjach. Asana Basic oferuje narzędzia współpracy dla do 15 członków, Jira Free dla do 10, a Monday.com dla do 2 członków zespołu.

Ostateczny wybór najlepszego darmowego programu do zarządzania zadaniami powinien być podyktowany specyficznymi potrzebami Twojego zespołu i projektu.

FunkcjeAsana BasicJira FreeClickUp Free ForeverMonday.com Free
Zarządzanie zadaniamiTakTakTakYes
Monitorowanie czasu pracyTakNieTakNie
Wykres GanttaNoNieNieNie
Tablica KanbanTakTakTakNie
Widok ListyTakNieNoNie
Interaktywny kalendarzTakNieTakNie
Narzędzia współpracyTak (do 15 członków)Tak (do 10 członków)TakTak (do 2członków)

Ranking najlepszych programów do zarządzania zadaniami 2023

Microsoft Project, Jira, Monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp i Wrike są wiodącymi narzędziami do zarządzania projektami w 2023 roku, każde z nich ma swoje unikatowe cechy i obszary zastosowania.

 1. Microsoft Project jest często wybierany przez organizacje, które już korzystają z innych produktów Microsoft. Jest szczególnie popularny w branżach, które wymagają szczegółowego planowania i zarządzania zasobami, takich jak budownictwo, produkcja i duże projekty IT. Jego główną zaletą jest integracja z ekosystemem Microsoft, co ułatwia współpracę i zarządzanie.
 2. Jira jest znana głównie wśród zespołów programistycznych i jest bardzo popularna w branży IT. Jest to narzędzie, które skupia się na metodykach Agile i Scrum, oferując zaawansowane funkcje do zarządzania zadaniami i sprintami. Jira jest dostępna w języku polskim.
 3. Monday.com jest wysoce konfigurowalnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w różnych branżach. Jest szczególnie przydatny dla zespołów, które potrzebują wizualnego i intuicyjnego sposobu zarządzania projektami i przepływami pracy.
 4. ClickUp jest używany przez różne firmy, w tym przez gigantów technologicznych jak Google, usługi streamingowe jak Netflix, i firmy produkujące dobra konsumpcyjne jak Nike. Jest znane ze swojej wszechstronności i możliwości dostosowania do różnych potrzeb. ClickUp również oferuje polski interfejs i jest znane ze swojej wszechstronności i możliwości dostosowania do różnych potrzeb. Jest używane przez różne firmy, w tym przez gigantów technologicznych jak Google.
 5. Asana jest używana przez ponad 100 000 płatnych organizacji i jest popularnym wyborem dla firm, które potrzebują centralnej przestrzeni do organizacji pracy i współpracy.
 6. Basecamp jest szeroko stosowany w różnych branżach i wspiera współpracę zespołową w ponad 75 000 organizacji na całym świecie. Jest znany ze swojej prostoty i skupia się na podstawowych funkcjach zarządzania projektami.
 7. Wrike jest popularny wśród zespołów zdalnych i rozproszonych, oferując elastyczną platformę do zarządzania pracą z dowolnego miejsca. Jest obecny w wielu krajach i jest używany przez klientów z różnych branż. Wrike jest dostępne w języku polskim.

ICProject polski program do zarządzania projektem

IC Project to polskie narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak delegowanie zadań, wbudowany komunikator, mierzenie czasu pracy, raporty projektowe, interaktywny kalendarz i CRM. Program jest dostępny w języku polskim i oferuje wsparcie od polskiego zespołu supportu. Jest to szczególnie korzystne dla polskich firm i zespołów, które chcą usprawnić zarządzanie projektami i komunikację wewnętrzną. Dzięki temu narzędziu, zespoły mogą pracować sprawnie i zdalnie, a także monitorować postępy i terminowość swoich projektów.

Microsoft Project

Program do zarządzania projektami Microsoft oferuje trzy poziomy programów do zarządzania zadaniami od 2023 roku, z których każdy ma różne poziomy funkcji i możliwości:

 • Plan projektu 1: Jest to plan podstawowy i obejmuje podstawowe funkcje zarządzania projektami, takie jak scentralizowany widok projektu (Project Home), widok siatki, widok tablicy, widok osi czasu (Gantt) oraz funkcje współpracy i współtworzenia dzięki integracji z Microsoft Teams. Dostępne są również narzędzia do planowania i harmonogramowania projektów, wstępnie utworzone raporty i przesyłanie kart czasu pracy. Jednak bardziej zaawansowane funkcje, dostęp do klienta stacjonarnego, wybór i optymalizacja portfela, zarządzanie popytem oraz planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa nie są uwzględnione. Cena tego planu wynosi 10,00 USD za użytkownika miesięcznie.
 • Project Plan 3: Ten plan obejmuje wszystkie elementy planu 1, a także zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie zasobami i przesyłanie kart czasu pracy. Subskrybenci mają również dostęp do w pełni zainstalowanego, aktualnego klienta stacjonarnego Project na maksymalnie pięciu komputerach. Plan 3 nie obejmuje wyboru i optymalizacji portfela, zarządzania popytem oraz planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Cena tego planu wynosi 30,00 USD za użytkownika miesięcznie.
 • Project Plan 5: Jest to najbardziej kompleksowy plan oferowany przez Microsoft. Obejmuje wszystkie funkcje planów 1 i 3, a także zaawansowane funkcje, takie jak wybór i optymalizacja portfela, zarządzanie popytem oraz planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Użytkownicy mają również dostęp do klienta stacjonarnego Project na maksymalnie pięciu komputerach. Cena tego planu wynosi 55,00 USD za użytkownika miesięcznie.

Czym jest Monday.com?

Monday.com to chmurowa platforma do zarządzania projektami, która specjalizuje się w ułatwianiu współpracy i komunikacji zespołowej. Platforma jest znana ze swojej wszechstronności i jest używana przez organizacje w różnych branżach. Jedną z jej kluczowych cech jest możliwość integracji z różnymi narzędziami do dokumentacji, takimi jak Google Drive, Dropbox i Microsoft Office, co pozwala na łatwe dołączanie i udostępnianie plików. Monday.com oferuje również konfigurowalne szablony projektów, które mogą znacznie usprawnić przepływ pracy. Ponadto, platforma umożliwia dołączanie różnych typów plików do zadań i integruje się z popularnymi rozwiązaniami do przechowywania w chmurze.

W Monday.com można również korzystać z konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym. Platforma obsługuje różne metody wizualizacji zadań, w tym widok Kanban i wykresy Gantta, co dodatkowo ułatwia zarządzanie zadaniami. Dzięki tym funkcjom, Monday.com jest wszechstronnym narzędziem, które może być dostosowane do różnorodnych potrzeb zarządzania projektami.

Czy program do zarządzania projektami Monday oferuje bezpłatny plan?

Tak, program do zarządzania projektami Monday.com oferuje bezpłatny plan ograniczony. Pozwala on na maksymalnie 2 stanowiska, co oznacza, że może być używany przez maksymalnie 2 członków zespołu. Darmowy Monday umożliwia planowanie projektów i śledzenie do 1000 zadań, podzadań lub podobnych elementów w systemie. Zapewnia 500 MB przestrzeni dyskowej. Darmowy Monday nie zawiera osi czasu i widoków Gantta, dostępu dla gości, automatyzacji, integracji ani możliwości tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Bardziej zaawansowane funkcje są dostępne w jednym z płatnych planów (Basic, Standard, Pro lub Enterprise).

Program do marketingu

Asana, Trello i ClickUp są popularnymi programami do zarządzania projektami wśród zespołów marketingowych, każdy z nich oferując unikalne funkcje dopasowane do potrzeb branży. Asana jest ceniona za swoje możliwości wizualizacji i niestandardowe przepływy pracy, co sprawia, że jest użyteczna w zarządzaniu kampaniami marketingowymi. Trello, z jego systemem tablic i kart, jest prosty i elastyczny, co ułatwia śledzenie postępów różnych zadań i kampanii. ClickUp oferuje elastyczność i bogaty zestaw funkcji, takich jak śledzenie celów i niestandardowe statusy, co czyni go atrakcyjnym dla zespołów marketingowych. Wszystkie te programy pozwalają na integrację z innymi popularnymi narzędziami, co dodatkowo zwiększa ich użyteczność w codziennej pracy zespołów marketingowych.

Project Manager Software for Marketing

Dla małych zespołów

Dla małych zespołów, wybór programów do zarządzania projektami często zależy od specyficznych potrzeb, budżetu i możliwości integracji z innymi programami. Asana Basic jest znana ze swojego wizualnego podejścia i oferuje szeroki zakres funkcji dla zespołów do 15 osób. Jest to dobre rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują zrównoważonego zestawu funkcji, w tym zarządzania projektami i śledzenia czasu przez integracje.

Jira Free jest szczególnie korzystna dla zespołów programistycznych i tych, które korzystają z metodologii Agile. Oferuje solidne możliwości śledzenia i zarządzania projektami dla maksymalnie 10 użytkowników. Choć brakuje jej niektórych funkcji, takich jak wykresy Gantta, jest to mocne narzędzie dla zespołów technicznych.

ClickUp Free Forever jest wszechstronnym narzędziem z szerokim zakresem funkcji, w tym zarządzanie projektami, tablice kanban i interaktywne kalendarze. Oferuje również natywne śledzenie czasu i nie ma ograniczeń co do liczby członków zespołu, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla różnorodnych zespołów.

Monday.com Free, choć ograniczony do dwóch indywidualnych użytkowników w darmowej wersji, oferuje przyjazny interfejs i szeroki zakres możliwości integracji w płatnych wersjach. Może to być wartościowe dla zespołów, które są gotowe do inwestowania w narzędzie, które może rosnąć wraz z nimi.

Program do zarządzania projektami B2B

Dla firm działających w modelu B2B, wybór programów do zarządzania projektami zależy od specyficznych potrzeb i rodzaju współpracy z klientami. Monday.com jest znany ze swojego intuicyjnego interfejsu i konfigurowalnych funkcji, co sprawia, że jest doskonałym narzędziem dla firm B2B, które potrzebują wizualnego śledzenia projektów i współpracy z klientami.

Asana jest kolejnym silnym wyborem, szczególnie dla zespołów, które potrzebują zaawansowanego przypisywania zadań i terminów. Jest to szczególnie korzystne dla firm B2B, które współpracują z klientami na różnych etapach projektu.

Jeśli działasz w branży technologicznej, Jira oferuje silne funkcje śledzenia zgłoszeń i zarządzania projektami, co czyni ją idealnym wyborem dla projektów rozwoju oprogramowania w kontekście B2B.

Dla mniejszych firm B2B, Trello oferuje prostotę i układ tablicy Kanban, co sprawia, że jest łatwy w użyciu i efektywny w zarządzaniu zadaniami i śledzeniu postępów projektu.

Microsoft Project jest szczególnie korzystny dla większych firm lub tych, które są już zakorzenione w ekosystemie Microsoft. Oferuje on solidny zestaw narzędzi do zarządzania projektami i dobrze integruje się z innymi produktami Microsoft, co może być kluczowe dla firm B2B o większej skali.

Program do zarządzania projektem CRM

Microsoft Project jest odpowiedni dla zarządzania projektami CRM, ale nie jest to dedykowane narzędzie CRM. Jest to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje planowania, tworzenia harmonogramów i śledzenia zadań, co może być bardzo użyteczne w zarządzaniu projektami CRM. Można go zintegrować z innymi narzędziami, w tym z Microsoft Dynamics 365, który jest pakietem aplikacji biznesowych oferującym dedykowane rozwiązanie CRM. W ten sposób, Microsoft Project może służyć jako komplementarne narzędzie do Dynamics 365 w zarządzaniu projektami CRM, umożliwiając efektywną koordynację zadań i zasobów.

Programy do zarządzania projektami: Kluczowe wnioski

 1. Oprogramowanie do zarządzania projektami pomoże w usprawnianiu przepływu pracy, automatyzacji zadań i zarządzania różnymi projektami biznesowymi.
 2. Rolą programu do zarządzania projektami w rozwoju biznesu jest zapewnienie wydajności i produktywności poprzez automatyzację, widoczność projektów w czasie rzeczywistym, narzędzia do współpracy i scentralizowane informacje o projektach.
 3. Korzyści płynące z programów do zarządzania projektami dla firm obejmują optymalną alokację zasobów, widoczność postępów projektu, zarządzanie ryzykiem, ułatwianie współpracy i kompleksowy wgląd w projekt.
 4. Standardowe funkcje programów do zarządzania projektami obejmują zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu pracy, wykresy Gantta, tablice Kanban, widok listy zadań, interaktywny kalendarz, harmonogramy projektów i narzędzia do współpracy.
 5. Najpopularniejsze programy do zarządzania projektami na podstawie danych z 2023 r. obejmuje Microsoft Project, Jira, Monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp i Wrike.
 6. Asana, Trello i ClickUp są popularnym wyborem dla zespołów marketingowych ze względu na ich funkcje śledzenia kampanii, współpracy i zarządzania zadaniami.
 7. Monday.com to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami z takimi funkcjami jak integracja dokumentacji, automatyzacja, załączniki do plików, konfigurowalne pulpity nawigacyjne oraz widoki Kanban i Gantt.
 8. Asana Basic, Jira Free, ClickUp Free Forever i Monday.com Free to zalecane opcje programów do zarządzania projektami dla małych zespołów w oparciu o ich funkcje i możliwości.
 9. Zalecane oprogramowanie do zarządzania projektami dla B2B obejmuje Monday.com, Asana, Jira, Trello i Microsoft Project.
 10. Oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft może być odpowiednie dla projektów CRM, chociaż Microsoft oferuje Dynamics 365 jako dedykowane rozwiązanie CRM.