Szybko rozwijające się firmy

Szybko rozwijające się firmy technologiczne w Polsce osiągają sukces dzięki unikalnym produktom i efektywnemu łączeniu marketingu z technologią, a także stosując skuteczne metody growth hackingu i Lean Startup dla adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Szybko rozwijające się firmy - definicja

Szybko rozwijające się firmy charakteryzują się znacznym wzrostem dochodów w ciągu kilku lat. Według definicji OECD i Eurostatu, „przedsiębiorstwo o wysokim wzroście” (HGE) to takie z rocznym wzrostem obrotów lub liczby pracowników przekraczającym 20% przez trzy lata. Alternatywnie, jeśli firma odnotowuje średni roczny wzrost liczby pracowników powyżej 10% przez trzy lata, mając na początku co najmniej 10 pracowników, również jest klasyfikowana jako HGE. W Polsce, zgodnie z rankingiem Diamenty Forbes z 2020 roku, szybko rosnące spółki to te z co najmniej 15% wzrostem rocznie w ciągu ostatnich trzech lat, choć w 2021 roku kryterium to zostało zmniejszone do 10%.

Co to jest stopa wzrostu

Stopa wzrostu firmy to procentowa miara wzrostu jej przychodów, odzwierciedlająca potencjał rozwoju w określonym czasie. Jest to kluczowy wskaźnik szybkości wzrostu, przewidywanego rozwoju w przyszłości oraz rentowności i stabilności. Inwestorzy często analizują stopę wzrostu poprzez dochód EBIT (zysk przed uwzględnieniem odsetek i podatków), który dostarcza ważnych informacji o kondycji finansowej zakładu i umożliwia porównanie z innymi z tej samej branży.

Szybko rozwijające się firmy

EBIT, czyli Earnings Before Interest and Taxes, to zysk przed odliczeniem odsetek i podatków. W księgowości, EBIT reprezentuje różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami operacyjnymi. Jest to wskaźnik używany do analizy wyników finansowych spółek, niezależnie od ich struktury podatkowej i wykorzystania dźwigni finansowej. EBIT jest istotny dla inwestorów, ponieważ pozwala na porównanie zakładów z tego samego sektora, identyfikując przyczyny różnic w rentowności. Jest też wykorzystywany do obliczania innych wskaźników finansowych i monitorowany przez wierzycieli, ponieważ dostarcza informacji o zdolności biznesu do spłaty zadłużenia.

Idealne tempo wzrostu biznesu zależy od branży, rodzaju działalności i etapu rozwoju. Zazwyczaj zdrowy wzrost wynosi 15-25% rocznie, mierzony wzrostem EBIT. Tempo wzrostu powyżej tych wartości może być ryzykowne, gdyż biznes może nie nadążyć za szybkimi zmianami. W branżach takich jak technologia dronów czy cyberbezpieczeństwo, uznaje się za dobry wzrost odpowiednio 30% i 25% rocznie. Badania w USA pokazują, że mniejsze firmy SaaS (o wartości poniżej 2 milionów dolarów rocznie) często odnotowują wyższe stopy wzrostu.

4 czynniki rozwoju

Szybki rozwój przedsiębiorstw zależy od czterech specyficznych czynników rozwoju :

 1. Szybka Reakcja na Innowacje Rynkowe: Zdolność do szybkiego identyfikowania i adaptacji do nowych trendów, technologii i zmian rynkowych jest kluczowa. Biznesy, które szybko reagują na innowacje, mogą wykorzystać nowe możliwości, zanim zrobią to konkurenci.

 2. Efektywny Proces Zarządzania Innowacjami: Opracowanie skutecznego procesu zarządzania innowacjami umożliwia wprowadzanie nowych produktów i usług, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku i klientów. Obejmuje to zarówno rozwój nowych idei, jak i ich wdrażanie.

 3. Skupienie na Kluczowej Działalności z Orientacją na Klienta: Oprócz koncentracji na głównych obszarach działalności, gdzie biznes ma największe kompetencje, ważne jest również zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które spełniają te potrzeby, jest kluczowe dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Skupienie na klientach i jakości jest integralną częścią zarządzania innowacjami, ponieważ innowacje powinny być kierowane nie tylko przez możliwości technologiczne, ale również przez realne potrzeby i oczekiwania klientów..

 4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie talentami i dbałość o rozwój kompetencji pracowników są niezbędne do realizacji strategii. Motywacja i zaangażowanie pracowników są kluczowe dla innowacyjności, reaktywności na zmiany rynkowe i skutecznego wykorzystania głównych obszarów działalności. Firmy, które potrafią zarządzać tymi aspektami, mają większe szanse na szybki rozwój i osiągnięcie sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Metoda Lean Startup i Szybka Reakcja na Innowacje Rynkowe

Szybka reakcja na innowacje rynkowe jest kluczowa dla utrzymania wzrostu przedsiębiorstw. Metoda Lean Startup adresuje tę potrzebę, pozwalając szybko adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych. Polega ona na wczesnym wprowadzeniu produktu na rynek, nawet jeśli spełnia on tylko minimalne kryteria gotowości. Nacisk kładziony jest na zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników końcowych, aby szybko dostosować produkt do ich potrzeb i oczekiwań. Ta metoda, będąca formą growth hackingu, opiera się na ciągłym testowaniu i modyfikacji produktu w oparciu o rzeczywiste opinie użytkowników, co umożliwia dynamiczne dopasowanie się do trendów rynkowych.

Growth Hacking: Skupienie na Kluczowej Działalności Firmy z Orientacją na Klienta

Growth hacking polega na tworzeniu interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z obszarów marketingu, sprzedaży i R&D, którego celem jest identyfikacja i wykorzystanie nowych ścieżek wzrostu. Zespół ten koncentruje się na dokładnym testowaniu każdego aspektu produktu, wykorzystując nowe technologie i komunikując się bezpośrednio z użytkownikami. Współpraca między różnymi działami pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które są następnie implementowane i testowane. Reakcje użytkowników są zbierane przez zespół marketingowy i analizowane przez cały zespół growth hacking, co umożliwia szybką adaptację produktów do potrzeb rynku.

Grupa Strategiczna i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: "Gabinet Cieni"

Koncepcja „gabinetu cieni”, stosowana przez jedną z czołowych firm produkcyjnych z listy „Fortune”, jest przykładem efektywnego zarządzania talentami i wzmacniania kompetencji pracowników. Ta grupa strategiczna składa się z pracowników średniego szczebla o dużym potencjale, którzy są przygotowywani do przyszłych ról kierowniczych. Regularne spotkania przed posiedzeniami komitetu wykonawczego nie tylko umożliwiają im wgląd w procesy decyzyjne na najwyższym szczeblu, ale również służą jako motywator i narzędzie do rozwoju ich umiejętności.

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym motywacja i zaangażowanie pracowników, jest kluczowe dla innowacyjności, reaktywności na zmiany rynkowe i skutecznego wykorzystania głównych obszarów działalności. „Gabinet cieni” staje się zatem nie tylko platformą dla strategicznych dyskusji, ale również istotnym elementem w procesie kształtowania przyszłych liderów. Firmy, które skutecznie zarządzają talentami i wzmacniają kompetencje swoich pracowników, zwiększają swoje szanse na szybki rozwój i osiągnięcie sukcesu na rynku.

Najszybciej rozwijające się firmy w Polsce

Zestawienie Deloitte Technology Fast 50 Central Europe za rok 2022 ujawnia, że PayPo, spółka z sektora fintech, osiągnęła rekordowy wzrost przychodów o 15 904%, stając się liderem wśród najszybciej rosnących polskich firm technologicznych. Do najszybciej rosnących spółek, Deloitte zaliczył również uPacjenta w branży oprogramowania medycznego z 4 751% wzrostem i noo.ma z branży wyposażenia wnętrz, który osiągnął wzrost o 3 336%.

Najszybciej rozwijające się polskie firmy według listy „TOP 100 polskich OEM 2023” od tek.info.pl to Advanced Protection Systems SA oraz Hertz System Sp. z o.o., które odnotowały wzrost odpowiednio o 486,3% i 379,8%. Takie wzrosty świadczą o silnym impulsie innowacyjnym w polskim sektorze technologii pozwalającym rozwój w szybkim tempie, przyczyniając się do dynamiki gospodarki.

Determinanty rozwoju

Determinanty rozwoju najszybciej rosnących firm technologicznych w Polsce, opierając się na danych z rankingu Deloitte i informacji z tek.info.pl, są związane zarówno z aktualnymi trendami rynkowymi, jak i z wewnętrznymi strategiami zarządzania. Wzrost Advanced Protection Systems SA i Hertz System Sp. z o.o. może być częściowo przypisany do rosnącego zapotrzebowania na technologie dronowe, które zyskały na znaczeniu na tle konfliktu na Ukrainie. Jednak by ten wzrost był trwały, obie spółki muszą stosować się do zasad wzrostu, takich jak innowacyjność, elastyczność, skuteczne zarządzanie talentami, silne przywództwo, jasna wizja strategiczna oraz zorientowanie na klienta i jakość.

Spółki wymienione w rankingu Deloitte, takie jak PayPo czy uPacjenta, odnoszą sukcesy dzięki zastosowaniu metod lean startup i growth hacking, które pozwalają im szybko reagować na zmiany trendów rynkowych i iteracyjnie ulepszać produkty według otrzymywanego feedbacku. Ta metodyka, skoncentrowana na szybkim testowaniu i dostosowywaniu produktów, jest szczególnie efektywna w branży oprogramowania, gdzie potrzeby rynku i oczekiwania klientów ewoluują w szybkim tempie.

Wszystkie te firmy odnoszą sukcesy, wykorzystując szanse rynkowe wynikające z aktualnych wydarzeń i trendów, jednocześnie koncentrując się na czterech zasadach wzrostu: innowacyjności, zarządzaniu talentami, silnym przywództwie oraz orientacji na klienta i jakość. Dynamiczny rozwój każdej z nich jest odzwierciedleniem, jak ważne jest połączenie elastyczności operacyjnej z głębokim zrozumieniem rynku oraz zdolnością do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków.

Advanced Protection Systems S.A.

Advanced Protection Systems S.A. to dynamiczna polska spółka technologiczna, skupiająca się na zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej. Działająca globalnie, z biurami w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii, APS rozszerza swoją obecność na całym świecie poprzez sieć dystrybucji i partnerów i koncentrując się na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Kluczowym czynnikiem wzrostu dla APS jest innowacyjność produktów, takich jak radary FIELDctrl i system SKYctrl, które odpowiadają na rosnące globalne potrzeby bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. Wzrost ten jest również napędzany przez adaptacyjne zarządzanie innowacjami oraz skuteczne wykorzystanie możliwości technologicznych do opracowywania produktów, które odpowiadają na aktualne zagrożenia, takie jak nieautoryzowane drony.

Hertz Systems

Hertz Systems jest znakomitym przykładem szybko rosnącej się polskiej firmy technologicznej, która od prawie 30 lat wyznacza standardy w branży systemów bezpieczeństwa, wojskowych systemów teleinformatycznych, nawigacji satelitarnej GPS oraz technologii kosmicznych. Firma ta zatrudnia około 200 wyspecjalizowanych pracowników, co świadczy o jej rosnącej roli na rynku technologicznym.

Hertz Systems czerpie wzrost z długoterminowego zaangażowania w R&D, które przekłada się na produkcję zaawansowanych odbiorników GPS oraz udział w projektach kosmicznych. Silne przywództwo i jasna wizja rozwoju w technologii kosmicznej oraz obronnej, jak również zorientowanie na klienta, w tym przypadku siły zbrojne, są kluczowe dla długotrwałego sukcesu i utrzymania konkurencyjności na rynku.

PayPo

PayPo, założony w 2016 roku, to innowacyjny polski fintech, który stał się liderem w dziedzinie płatności odroczonych na polskim rynku. Misją PayPo jest tworzenie usług, które oferują klientom i partnerom nowy wymiar satysfakcji, a jej rozwiązania płatnicze łączą płatności z kredytowaniem, odpowiadając na potrzeby współczesnych konsumentów. PayPo zyskał zaufanie ponad miliona kupujących online, a jego usługi są dostępne w 25 tysiącach sklepów internetowych w Polsce. Firma pod hasłem „Smarter Shopping” oferuje konsumentom nie tylko wygodną i bezpieczną formę płatności, ale także możliwość dokonania przemyślanych zakupów. PayPo koncentruje się na ciągłym rozwoju i budowaniu pozytywnych relacji z klientami, dążąc do zostania wiodącą metodą płatności nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla PayPo, fintechu specjalizującego się w płatnościach odroczonych, kluczowymi czynnikami są zorientowanie na klienta oraz innowacyjność w rozwiązaniach płatniczych, które łączą wygodę płatności z opcjami kredytowymi. Przywództwo firmy w adaptacji do potrzeb współczesnych konsumentów i partnerstwa z szeroką siecią sklepów internetowych są fundamentem dla ich dynamicznego wzrostu.

uPacjenta

uPacjenta to dynamicznie rosnąca polska firma działająca w sektorze opieki zdrowotnej, założona w 2016 roku. Jej misja koncentruje się na przekształceniu profilaktycznej opieki zdrowotnej z celem wydłużenia życia ludzkiego. Firma ta specjalizuje się w ułatwianiu dostępu Polaków do profilaktyki zdrowotnej, oferując między innymi badania krwi i inne usługi medyczne z dojazdem do domu pacjenta. Jest to innowacyjne podejście, które znacząco podnosi dostępność i wygodę korzystania z opieki zdrowotnej.

Kluczowym czynnikiem wzrostu dla uPacjenta jest ich unikalne podejście do opieki zdrowotnej, oferujące usługi medyczne dostępne bezpośrednio u pacjenta w domu. Innowacyjność w modelu biznesowym, który koncentruje się na profilaktyce i dostępności, oraz zaangażowany zespół otwarty na zmiany i szybkie wdrażanie nowych pomysłów, umożliwiają firmie rosnąć i zaspokajać potrzeby rynku w sektorze opieki zdrowotnej.

Bariery rozwoju przedsiębiorstw

Główne bariery w rozwoju przedsiębiorstw obejmują: niezdolność do szybkiej reakcji na innowacje rynkowe, dysfunkcję w procesie zarządzania innowacjami, odejście od kluczowej działalności firmy oraz błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Według Harvard Business Review, 87% firm doświadczających stagnacji traci średnio 74% swojej kapitalizacji rynkowej w dekadzie około zastoju wzrostu. Często dochodzi do wymiany dyrektora generalnego i wyższego szczebla zarządzania. Przykłady takie jak Kodak pokazują, jak brak reakcji na innowacje rynkowe i przestarzałe modele biznesowe mogą prowadzić do straty wzrostu. Z kolei niedostosowanie prac R&D do potrzeb klientów i zbytnie skupienie na wskaźnikach finansowych, zaniedbanie głównych obszarów działalności oraz nieefektywne zarządzanie talentami również stają się przeszkodami w rozwoju. 

Przykłady największych firm USA

W Stanach Zjednoczonych, do największych firm, które straciły swoją pozycję lidera na rynku z powodu niezdolności do adaptacji do zmian, oprócz Kodaka, należą:

 • Nokia: Kiedyś lider w branży telefonów komórkowych, Nokia nie doceniła znaczenia oprogramowania i aplikacji, co w obliczu szybkiego przejścia na smartfony doprowadziło do utraty znaczącej części rynku. W 2013 roku firma sprzedała swój dział urządzeń mobilnych firmie Microsoft​​.

 • Blockbuster: Gigant wypożyczalni wideo nie zareagował na zmianę trendów konsumenckich i wzrost popularności usług takich jak Netflix, co ostatecznie doprowadziło do bankructwa w 2010 roku​​.

 • Myspace: Kiedyś dominujący serwis społecznościowy, Myspace nie poradził sobie z konkurencją Facebooka i zmianą priorytetów po przejęciu przez News Corporation, co skutkowało utratą użytkowników i znacznym obniżeniem wartości firmy​​.

 • Toys R Us: Kultowy sklep z zabawkami nie dostosował się do wzrostu e-handlu i nowych oczekiwań klientów, co w połączeniu z ogromnym długiem doprowadziło do bankructwa w 2017 roku​​.

 • Yahoo: Serwis internetowy, który przegapił szanse na zakup Google i Facebooka, a także nie skutecznie zarządzał akwizycjami takimi jak Flickr i Tumblr, został sprzedany Verizonowi za znacznie niższą kwotę niż jego wartość szczytowa​​.

 • Xerox: Pomimo rewolucyjnych innowacji w Xerox PARC, firma nie zdołała komercjalizować swoich wynalazków tak skutecznie jak konkurenci, w tym Apple, które osiągnęło sukces dzięki technologiom takim jak GUI i mysz komputerowa​​.

Szybko rozwijające się firmy: Kluczowe wnioski

 1. Definicja HGE: Firmy charakteryzują się znacznym wzrostem dochodów, gdzie „przedsiębiorstwo o wysokim wzroście” to firma z ponad 20% rocznym wzrostem obrotów lub liczby pracowników przez trzy lata, a w Polsce kryteria Forbesa określają HGE jako te z co najmniej 15% wzrostem rocznie.

 2. Stopa wzrostu: Procentowa miara wzrostu przychodów firmy wskazuje na jej potencjał rozwoju i jest kluczowym wskaźnikiem dla inwestorów, którzy analizują EBIT do oceny kondycji finansowej i porównań branżowych.
 3. EBIT: Jako zysk przed odsetkami i podatkami, EBIT reprezentuje wyniki finansowe firmy, umożliwia porównania branżowe i informuje o zdolności do spłaty zadłużenia.
 4. Zdrowy wzrost: Idealne tempo wzrostu waha się między 15-25% rocznie, mierzonym wzrostem EBIT, z wyjątkami w branżach takich jak drony czy cyberbezpieczeństwo, gdzie akceptowane są wyższe wskaźniki.
 5. Czynniki rozwoju: Szybka reakcja na innowacje rynkowe, efektywny proces zarządzania innowacjami, skupienie na kluczowej działalności z orientacją na klienta, i zarządzanie zasobami ludzkimi są kluczowe dla szybkiego rozwoju firm.
 6. Bariery rozwoju: Niezdolność do adaptacji do rynkowych innowacji, dysfunkcje w zarządzaniu innowacjami, odejście od głównych obszarów działalności i błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi mogą hamować rozwój.
 7. Lean Startup: Szybka adaptacja do zmian rynkowych poprzez wczesne wprowadzenie produktu na rynek i iteracyjne ulepszanie w oparciu o opinie użytkowników jest kluczem do utrzymania wzrostu.
 8. Growth Hacking: Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów w celu identyfikacji nowych ścieżek wzrostu poprzez testowanie produktów i bezpośrednią komunikację z użytkownikami pozwala na szybką adaptację produktów.
 9. „Gabinet Cieni”: Inicjatywa firmy z listy „Fortune” polegająca na tworzeniu grup strategicznych z pracowników średniego szczebla, które przygotowują do przyszłych ról kierowniczych i motywują do rozwoju umiejętności.
 10. Rankingi najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce to „Diamenty Forbsa”, „Technology Fast 50” od Deloitte, oraz „TOP 100 polskich OEM 2023” od tek.info.pl