Strategia Go To Market - co to?

Strategia Go-To-Market (GTM) to plan rozwoju biznesu mający na celu wprowadzenie produktu lub usługi na rynek w sposób, który zapewnia przewagę konkurencyjną i zwiększa przychody.

go to market strategy dryseo

Go-To-Market - co to jest?

Go-To-Market (GTM) to zintegrowana strategia biznesowa, która ma na celu zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjne podejście do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek. Obejmuje ona różne aspekty działalności firmy, od produktu i cen, przez promocję, aż po miejsce dystrybucji (4P), i skupia się na efektywnym angażowaniu docelowych klientów, generowaniu leadów i zwiększaniu lojalności.

Czym jest strategia Go To Market?

Strategia Go-To-Market w rozwoju biznesu to kompleksowy biznesplan określający sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej i napędzania wzrostu przychodów. Plan GTM wprowadza innowacje w sposobie, w jaki firma wprowadza swoje oferty na rynek, dociera do docelowych odbiorców, generuje leady i napędza sprzedaż, zapewniając jednocześnie satysfakcję i lojalność klientów.

Strategia Go-To-Market (GTM) jest ważna, ponieważ stanowi ona zintegrowany plan działania, który pomaga firmie zdobyć przewagę konkurencyjną i efektywnie wprowadzić produkt lub usługę na rynek. Dzięki dobrze opracowanej strategii GTM, firma może zidentyfikować i zrozumieć swoją docelową grupę odbiorców, określić najbardziej efektywne kanały dystrybucji i metody promocji, a także zdefiniować kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs), które będą monitorowane. To wszystko prowadzi do zwiększenia szans na sukces produktu, optymalizacji zasobów i, ostatecznie, zwiększenia przychodów.

Główną korzyścią zastosowania strategii Go-To-Market (GTM) jest zwiększenie szans na sukces komercyjny nowego produktu lub usługi. Dzięki dobrze zaplanowanej strategii, firma może skutecznie zidentyfikować i docierać do swojego rynku docelowego, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży i przychodów. Ponadto, GTM pomaga w budowaniu trwałych relacji z klientami przez dostarczanie wartości, co z kolei wpływa na lojalność i długoterminową rentowność. Strategia GTM umożliwia firmie szybkie dostosowanie się do zmian na rynku i reagowanie na potrzeby klientów w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W sumie, strategia GTM służy jako kompas nawigacyjny, który kieruje wszystkimi działaniami firmy od momentu wprowadzenia produktu na rynek po jego długoterminowe zarządzanie.

Co obejmuje strategia GTM?

Strategia Go-To-Market (GTM) obejmuje zdefiniowanie rynku docelowego, propozycji wartości i innowacyjności produktu lub usługi. W ramach tej strategii, firma również określa najefektywniejsze metody sprzedaży i kanały dystrybucji, strategię cenową, a także plany marketingowe i generowania leadów. Dodatkowo, strategia GTM zwraca uwagę na optymalizację ścieżki klienta i wykorzystanie technologii, takich jak systemy CRM, do zarządzania relacjami z klientami. Wszystko to jest zintegrowane w celu zapewnienia spójnego i efektywnego wprowadzenia produktu lub usługi na rynek.

Cel

Głównym celem strategii Go-To-Market (GTM) jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie przychodów poprzez skuteczne wprowadzenie produktu lub usługi na rynek. W tym kontekście, strategia GTM dąży do zrozumienia i zaspokojenia potrzeb rynku docelowego, stworzenia silnej propozycji wartości i efektywnego planu sprzedaży i marketingu. Strategia GTM ma również na celu optymalizację ścieżki klienta i budowanie długotrwałych relacji z klientami. Wszystko to jest osiągane przez zintegrowane działania w różnych aspektach biznesu, od rozwoju produktu po cenę, promocję i dystrybucję.

Elementy

Elementy strategii Go-To-Market obejmują definicję rynku docelowego, propozycję wartości, strategię cenową, wybór kanałów dystrybucji i utworzenie planu marketingowego. Te komponenty współdziałają, aby zapewnić skuteczne wprowadzenie produktu lub usługi na rynek i osiągnięcie celów biznesowych. Na przykład, identyfikacja rynku docelowego pomoże firmie zrozumieć, do kogo kierować swoje działania marketingowe i sprzedażowe. Propozycja wartości, z kolei, podkreśla unikalne cechy produktu lub usługi, które wyróżniają go na tle konkurencji. Strategia cenowa i wybór kanałów dystrybucji są następnie dostosowane do potrzeb i preferencji tego rynku docelowego. Na koniec, plan marketingowy określa, jak firma zamierza promować swój produkt, generować leady i konwertować je na sprzedaż. Wszystkie te elementy są integralną częścią holistycznego podejścia do wprowadzania produktu na rynek i jego długoterminowego zarządzania.

Czynniki

Kluczowe czynniki w strategii Go-To-Market to zrozumienie klienta, konkurencja i wewnętrzne zdolności firmy. Zrozumienie klienta obejmuje identyfikację rynku docelowego, potrzeb potencjalnych klientów i ich punktów bólu. Analiza konkurencji pomaga zidentyfikować, gdzie produkt lub usługa ma przewagę i jak można ją wykorzystać. Wewnętrzne zdolności firmy, takie jak zasoby finansowe, technologiczne i ludzkie, wpływają na to, jak firma może efektywnie wdrożyć strategię Go To Market. Te trzy czynniki wspólnie kształtują decyzje dotyczące cen, dystrybucji, promocji i innych elementów strategii. Ostatecznym celem jest stworzenie spójnej i efektywnej ścieżki od produkcji do klienta, która zapewni sukces na rynku.

Zasoby

Zasoby w kontekście strategii Go-To-Market obejmują kapitał finansowy, zasoby ludzkie, technologię i infrastrukturę. Kapitał finansowy jest niezbędny do finansowania działań marketingowych, produkcji i dystrybucji. Zasoby ludzkie, w tym zarówno zespół zarządzający, jak i pracownicy na poziomie operacyjnym, są kluczowe dla wykonania strategii. Technologia i infrastruktura, takie jak systemy CRM, platformy e-commerce i narzędzia analityczne, umożliwiają efektywne zarządzanie i monitorowanie działań GTM. Wszystkie te zasoby współdziałają, aby umożliwić firmie efektywne wprowadzenie produktu lub usługi na rynek i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za strategię Go-To-Market (GTM) często spoczywa na zespole zarządzającym, w tym na dyrektorach ds. marketingu, sprzedaży i produktu. W organizacjach większych i bardziej złożonych, może istnieć dedykowany zespół GTM lub jednostka biznesowa.

W praktyce, różne działy w firmie współpracują, aby zrealizować różne aspekty strategii. Dział marketingu może być odpowiedzialny za generowanie popytu i budowanie marki, odpowiedzialność zespołu sprzedaży skupia się na konwersji leadów i zamykaniu transakcji. Dział produktu, z kolei, pracuje nad rozwijaniem i dostosowywaniem oferty, aby lepiej zaspokoić potrzeby rynku.

W mniejszych firmach i start-upach, odpowiedzialność za GTM może być mniej sformalizowana i spoczywać na mniejszej liczbie osób, czasem nawet na założycielu lub CEO. Niezależnie od struktury organizacyjnej, kluczowe jest, aby osoby odpowiedzialne za GTM miały jasno zdefiniowane role i odpowiedzialności, oraz że są one wspierane przez odpowiednie zasoby i narzędzia, takie jak systemy CRM dla zarządzania relacjami z klientami.

Ramy strategii Go to Market

Ramy strategii Go-To-Market (GTM) to strukturalny plan, który określa, jak produkt lub usługa zostanie wprowadzona na rynek i jak firma osiągnie swoje cele biznesowe. Ramy te obejmują różne elementy, takie jak identyfikację rynku docelowego, propozycję wartości, strategie cenowe, kanały dystrybucji i plany marketingowe.

Ramy strategii GTM są częścią szerszego biznesplanu i skupiają się na aspektach związanych z wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek. W kontekście biznesplanu, ramy GTM dostarczają szczegółowe informacje na temat tego, jak firma zamierza zdobyć klientów, jakie kanały sprzedaży i marketingu zostaną wykorzystane, jakie są strategie cenowe i jak produkt lub usługa będzie różnić się od konkurencji.

Ramowy Biznesplan

Ramowy biznesplan strategii Go-To-Market to ustrukturyzowany dokument, który określa, jak firma zamierza sprzedawać swoje produkty lub usługi, zidentyfikować rynek docelowy i konkurować efektywnie. Składa się on z dwóch głównych sekcji: opisowej i analitycznej. W sekcji opisowej znajdują się elementy takie jak propozycja wartości, segmentacja rynku, analiza konkurencji i strategia marketingowa. Sekcja analityczna zawiera cennik, model przychodów, prognozy finansowe oraz kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) dla pomiaru i dostosowania strategii. Całość ma na celu zapewnienie jasnej ścieżki dla przyciągania potencjalnych klientów, dostarczania wartości i tworzenia udanego modelu biznesowego.

W tradycyjnym biznesplanie, który jest bardziej wszechstronny, znajdują się również inne elementy takie jak misja firmy, analiza SWOT, struktura organizacyjna i plany finansowe na dłuższą perspektywę. Ramowy biznesplan strategii Go-To-Market, będąc bardziej ukierunkowany, skupia się głównie na taktykach i strategiach związanych z wprowadzeniem produktu na rynek, sprzedażą i marketingiem.

Jak opracować strategię go-to-market?

Opracowanie strategii Go-To-Market (GTM) wymaga zintegrowanego podejścia, które uwzględnia różne aspekty działalności firmy, od identyfikacji rynku docelowego po wdrożenie i pomiar efektywności. Kroki, które należy podjąć aby opracować strategię Go to Market:

 1. Zrozumienie ścieżki klienta: Mapowanie etapów, przez które przechodzą klienci, od pierwszego kontaktu z produktem po zakup i dalsze korzystanie. Informacje te są kluczowe dla optymalizacji oferty i procesów obsługi klienta.
 2. Innowacje produktowe: Opracowanie nowych lub ulepszonych produktów, usług lub funkcji, które zaspokoją konkretne potrzeby rynku docelowego.
 3. Innowacje sprzedażowe: Usprawnienie procesów sprzedaży, takich jak strategie cenowe, kanały dystrybucji i metody dostawy, aby lepiej odpowiadały na potrzeby klientów.
 4. Innowacje marketingowe: Zastosowanie nowoczesnych technik w ramach planu marketingowego, takich jak marketing przychodzący i wychodzący, SEO i SEM, do generowania leadów i zwiększenia zaangażowania potencjalnych klientów.
 5. Innowacje cenowe: Opracowanie strategii cenowej, która jest atrakcyjna dla rynku docelowego i jednocześnie zapewnia rentowność.
 6. Kierowanie na lokalizację i personalizacja: Wykorzystanie danych geolokalizacyjnych i innych technik personalizacji w komunikatach marketingowych, aby zwiększyć skuteczność kampanii.
 7. Wdrożenie CRM: Implementacja systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) do monitorowania interakcji z klientami i mierzenia ich satysfakcji.
 8. Odwróć 80:20: Opracowanie strategii, która zwiększa zaangażowanie i lojalność w całej bazie klientów, a nie tylko wśród najbardziej dochodowych klientów, dążąc do bardziej równomiernego podziału przychodów.

Ścieżka klienta

Ścieżka klienta w strategii Go-To-Market (GTM) polega na zrozumieniu i optymalizacji doświadczeń jakie zbiera potencjalny klient na różnych etapach interakcji z firmą. W GTM, analiza ścieżki klienta identyfikuje kluczowe punkty styku i momenty prawdy, które wpływają na decyzje zakupowe i zadowolenie klienta. Te informacje są następnie wykorzystywane do wprowadzania innowacji w produktach, usługach i strategiach marketingowych.

Na przykład, jeżeli analiza wykazuje, że klienci często rezygnują z zakupów na etapie finalizacji w koszyku, GTM może zasugerować wprowadzenie wsparcia w czasie rzeczywistym, takiego jak chatboty czy linia wsparcia, aby zwiększyć wskaźnik konwersji. Wprowadzenie takich zmian tworzy pętlę informacji zwrotnej, która służy do dalszego ulepszania doświadczeń klientów i zwiększenia ich zadowolenia, co w efekcie przekłada się na przewagę konkurencyjną firmy.

Innowacje

Strategia Go-To-Market (GTM) integruje innowacje w różnych aspektach działalności firmy, od rozwoju produktu po sprzedaż i marketing. Innowacje w produktach i usługach mają na celu zaspokojenie unikalnych potrzeb rynku, podczas gdy innowacje w sprzedaży i marketingu skupiają się na efektywnym docieraniu do klientów i generowaniu leadów. GTM również wprowadza innowacje w obszarze obsługi klienta i operacji, często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak systemy CRM. Wszystkie te innowacje są skierowane na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie przychodów.

CRM

Rola CRM w strategii Go-To-Market (GTM) polega na efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami, od monitorowania ich satysfakcji po utrzymanie bezpośredniej komunikacji. CRM, jak Salesforce, służy jako centralna platforma do gromadzenia danych o klientach, ich zachowaniach i interakcjach z firmą.

Na przykład, CRM może śledzić, które etapy ścieżki klienta są najbardziej krytyczne dla zadowolenia i lojalności, umożliwiając firmie skoncentrowanie się na tych obszarach w celu optymalizacji. Może również automatyzować komunikację z klientami, taką jak wysyłanie spersonalizowanych ofert czy przypomnień, co zwiększa efektywność działań marketingowych i sprzedażowych. W efekcie, CRM jest kluczowym narzędziem w realizacji strategii GTM, pomagając firmom lepiej zrozumieć ich klientów i dostosować się do ich potrzeb, co w dłuższej perspektywie prowadzi do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

4P

W strategii Go-To-Market (GTM), 4P odnosi się do czterech głównych elementów marketingu: Produkt, Cena, Promocja i Miejsce. Te elementy są kluczowymi składnikami każdej strategii GTM i służą jako ramy dla decyzji marketingowych i sprzedażowych.

Produkt w kontekście GTM odnosi się do cech, korzyści i funkcji oferowanego produktu lub usługi. Cena to strategia cenowa, która może obejmować różne modele, takie jak ceny oparte na wartości, ceny promocyjne czy dynamiczne wycenianie. Promocja to wszelkie działania marketingowe i reklamowe mające na celu zwiększenie świadomości i generowanie popytu, takie jak kampanie reklamowe, marketing treści czy search engine optimization (SEO). Miejsce to kanały dystrybucji, przez które produkt lub usługa jest dostępna dla klientów, mogą to być kanały online, offline czy hybrydowe.

W kontekście GTM, 4P są często rozwijane i dostosowywane w sposób dynamiczny, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i klientów. Dlatego też, w GTM, 4P są często analizowane i optymalizowane w oparciu o zebrane dane i analizy, co pozwala na bardziej celowe i skuteczne podejście do rynku.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa w GTM to zorganizowany plan działań marketingowych mający na celu promowanie i sprzedawanie produktu lub usługi w ramach ogólnej strategii Go-To-Market. Jest to kluczowy element GTM, który skupia się na identyfikacji grupy docelowej, komunikowaniu propozycji wartości i generowaniu popytu.

W kontekście GTM, strategia marketingowa często obejmuje wybór konkretnych kanałów komunikacji, takich jak posty w mediach społecznościowych, e-mail, reklama online i offline, a także techniki generowania leadów. Może również zawierać plany dotyczące budowania świadomości marki, pozycjonowania produktu i zarządzania reputacją. Jest to część większego ekosystemu GTM, który również uwzględnia aspekty takie jak rozwój produktu, strategia cenowa i kanały dystrybucji.

Strategię marketingową w GTM należy opracowywać na bazie głębokiego zrozumienia potrzeb i zachowań klientów, co jest kluczowe dla skutecznego wprowadzenia produktu na rynek. Strategia marketingowa działa w synergii z innymi elementami GTM, aby zapewnić spójne i efektywne doświadczenie dla klienta na każdym etapie jego podróży zakupowej.

Przykłady GTM w firmach technologicznych

Przykłady strategii Go-To-Market (GTM) w firmach technologicznych różnią się w zależności od modelu biznesowego, celów i potrzeb klientów. Na przykład, firmy takie jak Microsoft i Adobe stosują model SaaS (Oprogramowanie jako Usługa), który pozwala na bardziej elastyczne i przewidywalne strumienie przychodów. Z kolei firmy jak Ahrefs czy Google korzystają z modelu Freemium, który angażuje użytkowników poprzez oferowanie darmowych wersji produktów z opcją uaktualnienia do wersji płatnej.

Inne strategie, takie jak marketing afiliacyjny, są stosowane przez firmy jak SEMrush, aby zwiększyć liczbę potencjalnych klientów. Partnerstwa z innymi firmami i influencerami są również powszechne, jak w przypadku firm technologicznych, które chcą zwiększyć swoją widoczność i zasięg. Dell i Apple, na przykład, skupiają się na sprzedaży online jako kluczowym elemencie ich strategii GTM.

W dziedzinie marketingu cyfrowego, firmy takie jak HubSpot i Salesforce wykorzystują SEO, SEM i marketing w mediach społecznościowych, aby zwiększyć liczbę zakupów online. Ponadto, strategie skoncentrowane na sukcesie klienta są coraz bardziej powszechne, zwłaszcza w firmach SaaS. Na przykład, Salesforce zatrudnia zespoły ds. sukcesu klienta, aby zwiększyć zadowolenie i utrzymanie klientów. Wszystkie te strategie są przykładami różnorodnych podejść do GTM, dostosowanych do specyficznych potrzeb i celów firm technologicznych.

Strategia GTM dla nowych usług

Strategia GTM dla nowych usług integruje się z procesem projektowania usług i ogólną strategią marketingową, służąc jako drogowskaz dla wprowadzenia nowej usługi na rynek. Firmy, które stosują strategię Go To Market w fazie projektowania usług, kładą nacisk na zrozumienie potrzeb klienta i stworzenie oferty, która te potrzeby zaspokaja. Na tej podstawie firmy tworzą unikalną propozycję wartości, a w efekcie strategię marketingową. W ten sposób strategia wejścia obejmuje trzy elementy — projektowanie usług, GTM i strategia marketingową, które pracują razem, aby zapewnić sukces nowej usługi na rynku.

Strategia Go-To-Market w B2B

Strategia B2B Go-To-Market (GTM) to plan działania skoncentrowany na wprowadzeniu produktów lub usług na rynek biznesowy, z celem zwiększenia sprzedaży i przychodów. Strategia BTM w B2B różni się od podejść B2C, skupiając się na długoterminowych relacjach z klientami, złożonych procesach sprzedaży i często wyższej wartości transakcji.

Innowacje w produktach, sprzedaży i marketingu są kluczowymi elementami strategii GTM w kontekście B2B. Na przykład, innowacje produktowe mogą obejmować rozwijanie nowych funkcji, które zaspokajają specyficzne potrzeby firm. Innowacje w sprzedaży mogą dotyczyć unikalnych strategii cenowych lub nowych kanałów dystrybucji, które są bardziej efektywne w kontekście B2B.

Marketing w B2B często skupia się na generowaniu leadów przez SEO, SEM i inne formy marketingu cyfrowego. Ponadto, zrozumienie podróży klienta i dostosowanie do niej produktów i usług jest kluczowe dla zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów w środowisku B2B.

Innowacyjne strategie cenowe i wykorzystanie technologii, takich jak systemy CRM, również odgrywają ważną rolę. Systemy CRM, takie jak Salesforce, są niezbędne dla zarządzania relacjami z klientami, monitorowania ich zadowolenia i utrzymania efektywnej komunikacji. Wszystkie te elementy razem tworzą spójną i efektywną strategię B2B GTM.

go to market innovation

Jaka jest różnica między strategią GTM a strategią wejścia na rynek?

Strategia Go-To-Market (GTM) różni się od strategii wejścia na rynek przede wszystkim swoją zwinnością i holistycznym podejściem. GTM jest bardziej elastyczna, pozwalając firmom na szybkie dostosowanie się do zmian na rynku, nowych informacji i wyników w czasie rzeczywistym. Obejmuje ona nie tylko wprowadzenie produktu na rynek, ale również jego długoterminowe pozycjonowanie, kanały dystrybucji, cenę i promocję.

W przeciwieństwie do tego, strategia wejścia na rynek jest częściej ograniczona do działań związanych z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi na konkretny rynek i skupia się na krótkoterminowych celach. Może być mniej elastyczna w reagowaniu na dynamikę rynkową, ponieważ jest często zaprojektowana z myślą o jednorazowym wprowadzeniu produktu. W skrócie, strategia GTM jest bardziej zwinna i kompleksowa, podczas gdy strategia wejścia na rynek jest często bardziej ograniczona i skoncentrowana na krótkoterminowych celach.

Strategia Go To Market: Kluczowe Wnioski

 1. Strategia Go-To-Market (GTM) jest istotnym narzędziem rozwoju biznesu, mającym na celu przede wszystkim zapewnienie firmie przewagi konkurencyjnej na rynku.
 2. Strategia GTM odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zaangażowania klientów, tworząc w ten sposób bardziej interaktywne i satysfakcjonujące doświadczenie dla klientów.
 3. Dobrze zaplanowana i zrealizowana strategia GTM jest kluczem do napędzania wzrostu przychodów, ostatecznie zwiększając rentowność firmy.
 4. Jednym z głównych elementów strategii GTM jest innowacyjność produktów lub usług. Oznacza to, że firmy muszą stale wprowadzać innowacje w swoich ofertach, aby pozostać istotnymi i atrakcyjnymi dla swoich klientów.
 5. Innowacje sprzedażowe, które obejmują opracowywanie unikalnych strategii cenowych i badanie nowych kanałów sprzedaży, są kolejną integralną częścią udanej strategii GTM.
 6. Strategia GTM kładzie również nacisk na innowacje marketingowe, które obejmują wdrażanie technik takich jak SEO, SEM i marketing cyfrowy w celu zwiększenia widoczności marki i zaangażowania klientów.
 7. Zrozumienie podróży klienta ma zasadnicze znaczenie dla strategii GTM, umożliwiając firmom lepsze dostosowanie swoich produktów, usług i procesów obsługi klienta do potrzeb użytkowników.
 8. Innowacyjne strategie cenowe, w tym oferowanie rabatów, systemów ratalnych lub taktyk sprzedaży krzyżowej, mają kluczowe znaczenie w strategii GTM, ponieważ bezpośrednio wpływają na proces decyzyjny klienta.
 9. Strategia GTM w dużym stopniu opiera się na wykorzystaniu technologii, takich jak systemy CRM, do skutecznego zarządzania relacjami z klientami i monitorowania ich satysfakcji.
 10. Solidna strategia GTM ma na celu zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, co może prowadzić do ich zatrzymania i zrównoważonego rozwoju firmy.